Tạo tài khoản chữ T tự động trên Excel - Hàm BS_T_ACCOUNT

  • Thread starter Tuanktcdcn
  • Ngày gửi
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
Từ sổ nhật ký chung trên Excel chúng ta dễ dàng tạo tài khoản chữu T cho các tài khoản chỉ cần sử dụng hàm BS_T_ACCOUNT của Add-in A-Tools. Bạn hãy xem hướng dẫn chi tiết cách làm trong video dưới đây để thực hiện.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều