Trường hợp Công ty tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không?

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Khi kinh doanh không hiệu quả, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương án tạm ngừng hoạt động để giảm thiểu rủi ro của mình.

Căn cứ theo khoản 3, Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp tạm dừng không tròn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.
 
  • Like
Reactions: phantuannam

Thành viên trực tuyến

  • nguyen thi hoai thu
  • tg2094
  • vykhanh123

Xem nhiều