Thuế TNDN từ hoạt động mua bán chứng khoán

  • Thread starter thanhhv6666
  • Ngày gửi
thanhhv6666

thanhhv6666

Sơ cấp
28/9/18
1
0
1
43
Nhờ các ACE tham gia ý kiến về nghiệp vụ sau:

Năm 2020 Công ty A đầu tư của cổ phiếu trên HNX như sau: Giả định dư đầu kỳ = 0.

1/ Ngày 20/04 mua 1.000 cổ phiếu ABC mệnh giá 10.000 đ/CP, giá mua 15.000 đ/CP, chi phí giao dịch 15.000 đ.

Nợ 1211 (ABC) : 15.015.000 đ

Có 1121 : 15.015.000 đ

2/ Ngày 23/4 bán 1.000 cổ phiếu ABC, giá bán 20.000 đ/CP, Chi phí giao dịch là 20.000 đ, thuế TNDN 20.000 đồng

2.1/ Hạch toán bán cổ phiếu:

Nợ 1121 19.960.000 đ

Nợ 635 (Chi phí giao dịch) 20.000 đ

Nợ 3334 (Thuế TNDN) 20.000 đ

Có 1211 (ABC) 15.015.000 đ

Có 515 4.985.000 đ

2.2/ Hạch toán chi phí thuế TNDN:

Nợ 821 20.000 đ

Có 3334 (Thuế TNDN) 20.000 đ3/ Công ty ABC đang có số lỗ lũy kế từ năm 2019 được chuyển sang năm 2020 là 100 triệu. Giả sử đến hết năm 2020 Công ty ABC lãi 90 triệu thì số thuế TNDN đã bị thu là 20.000 ở nghiệp vụ 2 trên sẽ quyết toán và hạch toán như thế nào?

Có phải như này không?

Nợ 3334 (Thuế TNDN) 20.000 đ

Có 821 20.000 đ
Cảm ơn các ACE!
 

Thành viên trực tuyến

  • prokhong5

Xem nhiều

TEXT LINK