Thông tư số:44/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 & Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016

  • Thread starter tuvan.webketoan.vn
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

tuvan.webketoan.vn

Guest
Thông tư số: 44/2019/TT-BTC được ban hành ngày 19/7/2019, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Nội dung chính: sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn cập nhật kiến...

Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
 
  • Like
Reactions: Rua Diu Dang
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều