Mong ace giải đáp giúp mình cách áp dụng Hệ thống TLBL đối với chi nhánh hạch toán độc lập

  • Thread starter nhuuyenvan
  • Ngày gửi

701 lượt xem

N

nhuuyenvan

Sơ cấp
14/1/09
19
2
3
Vietnam
Đơn vị mình là chi nhánh tại Đà Nẵng, hạch toán độc lập hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II, áp dụng mức lương tối thiểu vùng II . Cơ quan BHXH kiểm tra đơn vị mình, yêu cầu áp dụng mức đóng theo Hệ thống TLBL của Công ty mẹ hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I (Tp. HCM).

Như vậy cơ quan Bảo hiểm yêu cầu đơn vị mình áp dụng theo hệ thống TLBL của công ty và đề nghị truy đóng là có đúng ko ạ, áp dụng theo điều khoản của Nghị đình nào không ạ.

Mình có hỏi thì họ nói có ghi trong biên bản có ghi theo NĐ 49/2013 nhưng mình đọc Nghị đình rồi, thấy chung chung, ko có điều khoản nào ghi rõ việc yêu cầu đơn vị vùng này, buộc áp dụng mức đóng tối thiểu của vùng khác.
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
28/7/05
3,142
1,040
113
46
TP.HCM

Bạn tham khảo Nghị định 90/2019/NĐ/CP tại link trên và áp dụng trích đoạn phía dưới này để bảo vệ ý kiến của mình nhé.

CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 90/2019/NĐ-CP​
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019


NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

.....
Điều 4. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn

1. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.


2. Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

3. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

4. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
 

Thành viên trực tuyến

  • ngocdung7888

Xem nhiều

TEXT LINK