Một vài tồn tại sau khi thẩm tra quyết toán

  • Thread starter ducanh112003
  • Ngày gửi
D

ducanh112003

Trung cấp
6/12/07
196
4
18
Hải Phòng
Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động. Mỗi năm được Sở chủ quản xuống thẩm tra quyết toán 1 lần và năm nay họ yêu cầu như sau:

1. Đề nghị đơn vị thanh toán tiền điện thoại di dộng và điện thoại nhà riêng theo quy định (sở chủ quản bảo cái này jo k đc chi nữa): Hiện đơn vị đang thanh toán tiền điện thoại khoán theo tháng (theo quy chế chi tiêu nội bộ đã được duyệt từ năm 2010) cho GĐ 400k đt cá nhân, nhà riêng 100k; các trưởng phòng 100k.
2. Tiền thêm giờ cho cán bộ viên chức không quá 30h/ tháng theo quy định: Đơn vị hiện đi làm các sáng thứ 7 nên thường làm thêm giờ 16h/tháng, có tháng ít việc thì nghỉ, nhưng cuối năm nhiều việc thì làm cả ngày thứ 7 và CN và như vậy những tháng này khả năng có tháng 32h/tháng (rất ít), tổng cả năm thường chấm khoảng 200h/năm. Thì cái này đơn vị có sai không?
3. Đề nghị đơn vị thực hiện đúng hình thức lựa chọn nhà thầu theo luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP:
Đơn vị tôi có dịch vụ kiểm định và xuất hóa (đầu ra) đơn sau đó có các nhà cung cấp để thực hiện các DV đó (đầu vào), hóa đơn họ thường xuất cho đơn vị tôi 1 lần/tháng, số tiền trên 50tr/hóa đơn thì như vậy đơn vị tôi có phải làm thủ tục đấu thầu đối với các nhà cung cấp (đầu vào) k?
Rất mong được trao đổi từ các ace!
avatar_simple_visitor.png


avatar_simple_visitor.png
 

Xem nhiều