BRAVO Có nên làm hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội 1 lần không?

774 lượt xem

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Quy định về mức nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần không bao gồm số tiền mà Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ phi là trường hợp người lao động bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Cụ thể:

Mức hưởng BHXH 1 lần = (1,5 x Mức BQTL x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x Mức BQTL x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Trong đó, xét theo thời gian tham gia BHXH:


Thời gian tham gia đóng BHXH có tháng lẻ: thì từ 01 - 06 tháng sẽ được tính là nửa năm; còn đóng từ 07 - 11 tháng được tính là một năm;

Trường hợp tính đến trước ngày 01/01/2014, nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì sẽ được chuyển những tháng lẻ đó sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01/01/2014 trở đi, để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

TS Bùi Sỹ Lợi cho biết, quy định của Luật Bảo hiểm xã hội đã nêu rõ, người lao động (NLĐ) đóng 22% mức lương, tương ứng với khoảng 2,64 tháng lương. Nhưng khi nhận chế độ một lần, chính sách chỉ chi trả 2 tháng lương/năm cho người lĩnh. Như vậy Nhà nước không thiệt mà NLĐ thiệt. Nhưng họ không biết và vẫn đăng ký nhận bảo hiểm xã hội 1 lần.

Trong khi đó, bóc tách khoảng 22% kể trên, NLĐ chỉ phải góp vào 8% mức lương của vào quỹ hưu trí và tử tuất, phần 14% còn lại là sự đóng góp của doanh nghiệp. TS Bùi Sỹ Lợi cho biết thêm, mức 14% trên của doanh nghiệp đã được hạch toán vào chi phí SXKD và đã được trừ trong thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với NLĐ.

Theo phân tích của các chuyên gia ngành BHXH, trong lúc khó khăn này ai cũng cần tiền tuy nhiên không nên “ăn trước” tiền tích luỹ cho tuổi già của mình được. Có nhiều cách để người lao động vượt qua khó khăn trước mắt thay vì việc chăm chăm nhìn vào số tiền đóng BHXH của bản thân.

Nguồn: CaféF
 

Thành viên trực tuyến

  • Huyền Mia

Xem nhiều

TEXT LINK