cả nhà cho e hỏi nv này liên quan đến Thuế tndn ạ

  • Thread starter Hoàng Oanh ez
  • Ngày gửi
H

Hoàng Oanh ez

Sơ cấp
7/5/20
4
1
3
20
cả nhà cho em hỏi nv này với ạ:
Trích dự phòng giảm giá hàng tk 50.000,thực tế trong kỳ không có sự biến động giá cả .Thì có phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hay thuế TNDN hoàn nhập không ạ
 
K

kazzaf

Sơ cấp
17/3/13
4
0
1
29
Hồ Chí Minh
Theo Điều 4, khoản 4 Thông tư 48/2019/TT-BTC:
3. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm, trên cơ sở tài liệu do doanh nghiệp thu thập chứng minh giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thì căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này doanh nghiệp thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho như sau:
a) Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp không được trích lập bổ sung khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
b) Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp thực hiện trích thêm phần chênh lệch vào giá vốn hàng bán trong kỳ.
c) Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp thực hiện hoàn nhập phần chênh lệch và ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ.
d) Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính cho từng mặt hàng tồn kho bị giảm giá và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê chi tiết. Bảng kê chi tiết là căn cứ để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ trong kỳ) của doanh nghiệp.

Do không trích lập bổ sung hay hoàn nhập nên không ảnh hưởng trên TK 632.
Còn nếu phát sinh cao hơn hoặc thấp hơn thì ảnh hưởng trên TK 632 tăng hoặc giảm, dẫn đến lợi nhuận giảm hoặc tăng, Thuế TNDN giảm hoặc tăng.
Trường hợp này không liên quan gì đến thuế TNDN hoãn lại. Còn thuế TNDN hoàn nhập là cái gì??? (bạn có nhầm không?)
 
H

Hoàng Oanh ez

Sơ cấp
7/5/20
4
1
3
20
  • H

    Hoàng Oanh ez

dạ em cảm ơn ạ
 
  • Like
Reactions: kazzaf

Thành viên trực tuyến

  • lethanhqlda

Xem nhiều

TEXT LINK