Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung NĐ 20/2017/NĐ-CP về chi phí lãi vay

  • Thread starter tuvan.webketoan.vn
  • Ngày gửi
T

tuvan.webketoan.vn

Guest
Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết CHÍNH PHỦ ...

Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
 
T

Truong Minh Tuan

Sơ cấp
10/5/18
5
2
3
30
Năm 2017, 2018 mình chỉ áp dụng điểm a là được áp mức từ 20% lên 30%; còn điểm b nghị định 68 này có áp cho năm 2017, 2018 ah (tức chuyển lãi vay qua năm sau). Cảm ơn a
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều