Hỏi về khấu hao TSCĐ

  • Thread starter Quốc 2111
  • Ngày gửi
Q

Quốc 2111

Sơ cấp
4/7/20
1
1
1
35
Nhờ ace cộng đồng kế toán giải đáp giúp: hàng năm chi phí khấu hao được tính để xác định kết quả hđkd. Nhưng chi phí khấu hao thực tế không chi tiền. vd: doanh thu 10đ trừ chi phí 3đ (khấu hao: 1đ) để đc lợi nhuận. Vậy 1đ khấu hao, thực tế k chi, thể hiện ở đâu trên bảng cân đối kế toán. Khi nào, cty đc sử dụng số tiền khau hao này. Cảm ơn ace!
 
  • Like
Reactions: phantuannam
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
28/7/05
3,158
1,043
113
47
TP.HCM
  • Viet Huong

    Viet Huong

Bạn vui lòng đăng bài vào đúng khu vực quy định nhé.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,252
1,472
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Bảng cân đối kế toán thể hiện tổng số khấu hao lũy kế.

Số khấu hao trong kỳ thể hiện trong thuyết minh về TSCĐ và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giản tiếp.
 

Thành viên trực tuyến

  • Bá Ngữ
  • Hungvinh42234

Xem nhiều

TEXT LINK