khấu hao tscđ

  • Thread starter panda11990
  • Ngày gửi
panda11990

panda11990

Sơ cấp
7/7/20
1
0
1
31
Nhờ ace cộng đồng kế toán giải đáp giúp: hàng năm chi phí khấu hao được tính để xác định kết quả hđkd. Nhưng chi phí khấu hao thực tế không chi tiền. vd: doanh thu 10đ trừ chi phí 3đ (khấu hao: 1đ) để đc lợi nhuận. Vậy 1đ khấu hao, thực tế k chi, thể hiện ở đâu trên bảng cân đối kế toán. Khi nào, cty đc sử dụng số tiền khau hao này. Cảm ơn ace!
 
Huyền Mia

Huyền Mia

Điều hành viên
Thành viên BQT
20/10/17
1,242
560
113
28
trên bảng CĐKT chi phí khấu hao được thể hiện trên chỉ tiêu Giá trị hao mòn lũy kế ( Đây là số liệu được cộng dồn qua các năm ) nhìn vào đây sẽ biết được TS của mình đã được khấu hao bao nhiêu. Nếu bạn muốn xem chi tiết từng năm thì xem trên TM BCTC
Khấu hao là biểu hiện bằng tiền của phần GTTS đã bị hao mòn, và nó được dịch chuyển dần vào GT sản phẩm sản xuất hoặc vào CP SXKD
Khi doanh nghiệp bán hàng hóa, sản phẩm dịch vụ sẽ tạo ra doanh thu, từ doanh thu trừ đi chi phí ( trong chi phí gồm cả khấu hao ) sẽ tạo ra Lợi nhuận. LN này sẽ được phân phối hoặc giữ lại trên 421 hoặc đưa vào 411 để tiếp tục quá trình SXKD ,=> như vậy chi phí mua tài sản đang được thu hồi dần thông qua từng CK SXKD
P/S: Nói dễ hiểu mình vd ntn, Bây giờ bạn mua ts giá 10 khấu hao trong N năm. Sau N năm tổng lợi nhuận sau thuế bạn thu được là 12 ( Giả sử trong N năm đó không chia LN ) Thì trong 12 đó đã có 10 của TS bạn đầu tư ban đầu đó
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Viet Huong

Xem nhiều