Bù trừ lỗ giữa BĐS và SXKD chỉ thực hiện một chiều

  • Thread starter HaiTam
  • Ngày gửi
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
2,056
432
83
47
TP.HCM
www.webketoan.vn
Theo sửa đổi Luật Thuế TNDN 2008 tại Khoản 4 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13, từ năm 2014, lỗ của chuyển nhượng bất động sản được bù trừ với lãi của sản xuất kinh doanh. Trước đó, Khoản 3 Điều 7 Luật thuế TNDN 14/2008/QH12 yêu cầu phải tách và tính thuế riêng thu nhập của chuyển nhượng bất động sản.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, lỗ của sản xuất kinh doanh không được bù trừ với lãi của bất động sản.
Quy định trên mặc dù đã rất cởi mở so với trước nhưng doanh nghiệp vẫn phải nộp thuế TNDN nếu bán nhà xưởng có lời trong khi đang bị lỗ trong kinh doanh

Công văn số 2268/TCT-CS ngày 3/6/2020 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN

Nguồn: Luatvietnam.net
 

Thành viên trực tuyến

  • lethanhqlda

Xem nhiều

TEXT LINK