Danh sách các công việc kế toán cần làm trong 6 tháng cuối năm 2020

 • Thread starter hoangson153
 • Ngày gửi
H

hoangson153

Sơ cấp
26/3/18
1
0
1
22
Cuối năm là thời điểm mà kế toán hết sức lưu ý trong việc xem lại tình hình kế toán của doanh nghiệp, để thực hiện các thủ tục quyết toán thuế, đúng thời gian đúng thời hạn. Vậy làm thế nào để tránh bỏ sót các công việc kế toán doanh nghiệp cần làm trong thời điểm này? Câu trả lời sẽ vnc-os.com được giải đáp ngay trong bài viết dưới đây.

Một số văn bản về Thuế hiện hành, kế toán cần hiểu rõ để hoàn thành tốt các công việc kế toán cần làm hàng tháng và hàng quý:

 • Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNDN
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN
 • Thông tư 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật thuế GTGT
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC Sửa đổi một số Thông tư
 • Ngoài ra, kế toán cũng cần tham khảo các Nghị định hướng dẫn thực hiện và các Luật thuế

I. Danh sách các công việc kế toán cần làm trong 6 tháng cuối năm 2020
1. Tháng 7


Thời hạn nộp chậm nhất là 20/7/2020


Doanh nghiệp kê khai Thuế theo Tháng:

 • Nộp tờ khai Thuế giá trị gia tăng (GTGT) tháng 6/2020
 • Nộp tờ khai Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng 6/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền Thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Thời hạn nộp chậm nhất là 30/7/2020

Doanh nghiệp kê khai Thuế theo Quý:

 • Nộp tờ khai Thuế GTGT Quý 2 năm 2020
 • Nộp tờ khai Thuế TNCN Quý 2 năm 2020 (nếu có)
 • Nộp tiền Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính Quý 2 năm 2020 (nếu có)
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý 2 năm 2020

Doanh nghiệp kê khai Thuế theo Tháng:

 • Nộp tiền Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý 2 năm 2020 (nếu có)
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý 2 năm 2020

2. Tháng 8

Thời hạn nộp chậm nhất là 20/8/2020


Doanh nghiệp kê khai Thuế theo Tháng:

 • Nộp tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2020 (nếu có)
 • Nộp tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền Thuế GTGT & TNCN (nếu có)

3. Tháng 9

Thời hạn nộp chậm nhất là 21/9/2020


Doanh nghiệp kê khai Thuế theo Tháng:

 • Nộp tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2020 (nếu có)
 • Nộp tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền Thuế GTGT & TNCN (nếu có)

4. Tháng 10

Thời hạn nộp chậm nhất là 20/10/2020


Doanh nghiệp kê khai Thuế theo Tháng:

 • Nộp tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2020
 • Nộp tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền Thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Thời hạn nộp chậm nhất là 30/10/2020

Doanh nghiệp kê khai Thuế theo Quý:

 • Nộp tờ khai Thuế GTGT Quý 3 năm 2020
 • Nộp tờ khai Thuế TNCN Quý 3 năm 2020 (nếu có)
 • Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & Thuế VAT Quý 3 năm 2020 (nếu có)
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý 3 năm 2020

Doanh nghiệp kê khai Thuế theo Tháng:

 • Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3 năm 2020 (nếu có)
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý 3 năm 2020

5. Tháng 11

Thời hạn nộp chậm nhất là 20/11/2020


Doanh nghiệp kê khai Thuế theo Tháng:
 • Nộp tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2020
 • Nộp tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền Thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6. Tháng 12

Thời hạn nộp chậm nhất là 21/12/2020


Doanh nghiệp kê khai Thuế theo Tháng:

 • Nộp tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2020
 • Nộp tờ khai Thuế TNCN tháng 11/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền Thuế GTGT & TNCN (nếu có)

II. Thời hạn nộp tờ khai Thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN, Báo cáo sử dụng hoá đơn

Nộp theo tháng:
Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Nộp theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

Doanh nghiệp kê khai theo từng lần phát sinh: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

Tờ khai quyết toán năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch.

Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Qua một số công việc kế toán doanh nghiệp cần làm trong 6 tháng cuối năm (https://vnc-os.com/vi/cong-viec-ke-toan/). Kế toán nên ghi chép, lưu chú lại để chủ động hơn trong công việc và tránh bỏ sót. Ngoài ra, nếu bạn đang có quan tâm đến dịch vụ chuyên môn của đại lý thuế, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: (+84) 902 595 171 – (+84) 8 88 77 66 00 để được tư vấn trực tiếp và chi tiết. Trân trọng

>> Tham khảo thêm: Nghị quyết
điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh Thuế thu nhập cá nhân tăng lên 11 triệu đồng/ tháng
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK