Thông tư số: 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội

  • Thread starter tuvan.webketoan.vn
  • Ngày gửi
T

tuvan.webketoan.vn

Guest
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội. Theo thông tư này, việc khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế phải được thực hiện theo một trình tự, thủ tục...

Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
 

Thành viên trực tuyến

  • Nhiều lúc muốn bỏ nghề
  • thienthien9x
  • noithatsaoviet24
  • Huyền Mia
  • maxam1997
  • doanmai2509
  • water830101
  • thuongdan

Xem nhiều

TEXT LINK