BRAVO Khoản chi phục vụ CBNV đợt dịch Covid-19 có được trừ tính thuế TNDN không?

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Dịch Covid-19 bùng phát, mỗi cá nhân cho đến từng doanh nghiệp đều có những biện pháp phòng ngừa để hạn chế tối đa việc lây truyền dịch bệnh. Hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện mua khẩu trang, nước rửa tay, sát khuẩn phục vụ cho việc phòng tránh dịch của tất cả CBNV. Vậy những khoản chi đó trong doanh nghiệp có được tính vào chi phí hợp lý để khấu trừ thuế TNDN không? Và để được khấu trừ doanh nghiệp cần thủ tục hồ sơ thế nào?

Các khoản chi được kể trên, đáp ứng nhu cầu trực tiếp cho người lao động và phù hợp với quy định của pháp luật nhằm cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động nên được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu như đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC :

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT…

Ngoài ra tổng chi phí có tính chất phúc lợi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế của doanh nghiệp.
 

Thành viên trực tuyến

  • lethanhqlda

Xem nhiều

TEXT LINK