BRAVO Một số lưu ý dành cho Kế toán khi Kê khai thuế Môn bài năm 2020

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Các chính sách liên quan đến Thuế luôn được cập nhật và thay đổi hàng năm và Thuế môn bài cũng không ngoại lệ. Mặc dù mức đóng nộp không phải là con số lớn, nhưng Thuế môn bài cũng là một loại thuế mà Doanh nghiệp cần kê khai và đóng nộp đầy đủ theo quy định. Trong năm 2020, việc kê khai và đóng nộp Thuế môn bài cũng có một số thay đổi, mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là Kế toán cần lưu ý một số vấn đề sau:

Nếu Doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nộp thuế được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng đầu năm thì phải thực hiện kê khai thuế môn bài cả năm. Còn nếu rơi vào thời điểm 6 tháng cuối năm thì thực hiện kê khai thuế môn bài nửa năm.

Nếu người nộp thuế có thực hiện hoạt động SXKD nhưng không kê khai đăng ký thuế và mã số thuế thì phải nộp thuế môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện.

Nếu mức thuế môn bài phải nộp của năm sau và năm liền trước không có gì thay đổi thì người nộp thuế không phải kê khai thuế môn bài, chỉ phải nộp tiền.

Nếu có sự thay đổi về mức vốn điều lệ, vốn đầu tư, người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài theo Mẫu 01/MBAI trong thời hạn chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Nguồn: Bravo.com.vn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều