Tặng phần mềm kế toán oneSIMPLY +01 năm hỗ trợ miễn phí

  • Thread starter Phần Mềm Thiên Long
  • Ngày gửi
Phần Mềm Thiên Long

Phần Mềm Thiên Long

Đối tác
1/7/20
4
0
1
Khách hàng đăng ký thông tin tại website của Công ty Giải pháp phần mềm Thiên Long để nhận được bộ phần mềm kế toán oneSIMPLY ACCOUNTING bản quyền miễn phí. Phần mềm oneSIMPLY ACCOUNTING có đầy đủ các phân hệ cùng các báo cáo theo quy định của bộ tài chính, không giới hạn số lượng chứng từ và có nhiều tính năng tiện dụng cho các anh chị kế toán sử dụng như: Quản lý cùng lúc nhiều đơn vị, Kỹ thuật DRILL-DOWN(quản trị ngược), Kết xuất ra excel, PDF,… Ngoài ra, Quý khách hàng còn được hỗ trợ sử dụng 01 năm miễn phí sau khi cài đặt.

Thời gian đăng ký đến hết ngày 31/12/2020.

Địa chỉ website đăng ký: www.onesimply.vn

Link đăng ký: https://onesimply.vn/khuyen-mai-2020-1823/
 

BQT trực tuyến

  • Huyền Mia
    Huyền Mia
    Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

  • auyeuch
  • Đinh Hà
  • Huyền Mia

Xem nhiều

TEXT LINK