Thuế nhà thầu Mua bản quyền âm nhạc, phim, phần mềm

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,742
967
113
TP.Hồ Chí Minh
NHATHAU.png


Thuế nhà thầu Mua bản quyền âm nhạc, phim, phần mềm

Doanh nghiệp mua bản quyền âm nhạc, phim, phần mềm... tính thuế nhà thầu như thế nào?

Mua bản quyền âm nhạc, phim, phần mềm... tính thuế nhà thầu như thế nào?

Cách tính thuế nhà thầu bản quyền phần mềm nước ngoài?

----> Trương hợp: Công ty tôi có mua bản quyền âm nhạc, phim và một số phần mềm từ nước ngoài. Xin được hỏi tỷ lệ thuế nhà thầu của các nghiệp vụ trên và tỷ lệ thuế GTGT khi bán tại Việt Nam là bao nhiêu ?

----> Căn cứ pháp lý:

Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014

----> Theo đó:

Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 3/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin:

Khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.”

“Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.”

Doanh nghiệp mua bản quyền và phần mềm của tổ chức nước ngoài thì có trách trách nhiệm khấu trừ, nộp thay tổ chức nước ngoài thuế nhà thầu như sau:

+ Thuế GTGT: bản quyền và phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

+ Thuế TNDN: Thuế TNDN= Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ (%) thuế TNDN

Khi bán bản quyền và phần mềm tại Việt Nam, do bản quyền và phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên:

Công ty không phải tính thuế GTGT.

Không phải khấu trừ thuế GTGT.

Kê khai Doanh thu chỉ tiêu [26] trên tờ khai 01/GTGT

Tỷ lệ (%) tính thuế TNDN:

+ Thuế TNDN đối với dịch vụ bảo trì phần mềm là 5%,

+ Tỷ lệ (%) thuế TNDN đối với bản quyền phần mềm là 10%.


----> Chi tiết tại:

Công văn 11655/CT-TTHT 2014 ngày 27/12/ 2014 thuế nhà thầu Hồ Chí Minh.

Công văn 15888/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu 2016 Thuộc lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ và sẽ có hiệu lực ...

Công văn 3028/TCT-CS 2017 thuế nhà thầu bản quyền phần mềm đi kèm thiết bị nhập khẩu

Công văn 15743/BTC-CST về trị giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài.

----> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều