BRAVO Mức giảm trừ gia cảnh mới trong thuế TNCN được áp dụng từ tháng 7/2020

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Kể từ ngày 2/6/2020, Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 sẽ bắt đầu được áp dụng. Theo đó từ tháng 7/2020, mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN mới quy định tại Điều 1 của nghị quyết này sẽ được áp dụng. Cụ thể như sau:

Cơ quan thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn người nộp thuế (NNT) thực hiện kê khai thuế và tạm nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh đối với NNT thuộc diện khai thuế theo tháng, tạm tính từ tháng 7/2020, hạn nộp tờ khai là ngày 20/8/2020;

Đối với NNT thuộc diện khai thuế theo quý, tính từ kỳ khai thuế TNCN tạm tính quý III/2020, hạn nộp tờ khai là ngày 30/10/2020.

Mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Mức giảm trừ đối với đối tượng NNT là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Nguồn: Tạp chí Tài chính
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK