Hỏi cao nhân macro và VBA về tự động insert và copy dòng

 • Thread starter phuong_ck
 • Ngày gửi
P

phuong_ck

Sơ cấp
17/8/20
1
3
1
32
em đang có bảng công thức như bên dưới, có cách nào để dùng Macro hoặc VBA để nó tự động insert và copy theo số lượng xe không ạ. Em cảm ơn các anh chị trước

Bảng nguồn

Đơn hàngSố lượng xeKhối lượng/ xe (Tấn)Cước vận tải/ xe
Đơn hàng 12251,000,000
Đơn hàng 25232,500,000
Đơn hàng 310213,600,000
Đơn hàng 48152,850,000
Đơn hàng 52191,900,000
Đơn hàng 65187,800,000


Mong muốn (tự insert và copy như đơn hàng 1 & đơn hàng 2)

Đơn hàngSố lượng xeKhối lượng/ xe (Tấn)Cước vận tải/ xe
Đơn hàng 12251,000,000
Đơn hàng 12251,000,000
Đơn hàng 25232,500,000
Đơn hàng 25232,500,000
Đơn hàng 25232,500,000
Đơn hàng 25232,500,000
Đơn hàng 25232,500,000
Đơn hàng 25232,500,000
Đơn hàng 310213,600,000
Đơn hàng 48152,850,000
Đơn hàng 52191,900,000
Đơn hàng 65187,800,000
 
hoamattroicoi

hoamattroicoi

Công nhân gọi số
10/6/11
3
0
1
Đang tìm nhé!
Mã:
Sub insert_Banghi()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, Tongdong As Long
Dim sArr(), dArr()
  Tongdong = 0
  sArr = Sheet1.Range("A2:D" & Sheet1.[A65536].End(xlUp).Row).Value
  For i = 1 To UBound(sArr, 1)
    Tongdong = Tongdong + sArr(i, 2)
  Next
ReDim dArr(1 To Tongdong, 1 To 5)
  For i = 1 To UBound(sArr, 1)
    For j = 1 To sArr(i, 2)
      k = k + 1
      dArr(k, 1) = sArr(i, 1)
      dArr(k, 2) = sArr(i, 2)
      dArr(k, 3) = sArr(i, 3)
      dArr(k, 4) = sArr(i, 4)
    Next
  Next
Sheet2.Range("A2:D10000").ClearContents
If k Then Sheet2.[A2].Resize(k, 4) = dArr
End Sub
Bạn chạy code này trong file đính kèm nhé
Inbox mình gửi file đính kèm cho nhé, hình như tài khoản của mình chưa có quyền up file đính kèm thì phải.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

 • Lu Anh

Xem nhiều