Business Intelligence cho Misa

yukos

yukos

bsdinsight.com
19/8/04
190
1
18
51
bsdinsight.com
www.bsdinsight.com
[Business intelligence cho Misa] Các bạn đang sử dụng phần mềm kế toán Misa. Hãy sử dụng Tableau (giải pháp phân tích số liệu hàng đầu thế giới), bạn có các dashboard hữu ích cho công việc - bạn tham khảo dashboard tại đây https://public.tableau.com/profile/bsdinsight#!/vizhome/TableauforMisa/TNGQUAN
  1. Tổng quan cung cấp doanh thu, chiết khấu, hàng trả lại, doanh thu thuần,..cùng với các cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp
  2. Khách hàng, nhóm khách hàng, tần suất mua hàng, top khách hàng doanh số cao nhất
  3. Sản phẩm bao gồm cơ cấu doanh thu theo nhóm, 20/80 (20% sản phẩm chiếm 80% doanh số), doanh số theo khu vực
  4. Nhân viên với việc xếp loại nhânv viên, đếm số đơn hàng, doanh số theo từng nhân viên
Cùng với các khản năng như drill down/up giúp bạn dễ dàng tra cứu, phân tích dữ liệu của doanh nghiệp bạn. Các sếp dùng iPad xem dashboard này mọi lúc mọi nơi

Download & Triển khai
Tham gia Tableau Group https://www.facebook.com/groups/tableau.bsdclub/ để tải dashboard và triển khai vào hệ thống Misa của doanh nghiệp bạn.

1599018629497.png
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO