Huớng dẫn lập sổ kế toán bằng A-Tools

  • Thread starter Tuanktcdcn
  • Ngày gửi
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
548
51
28
42
Hà Nội
www.bluesofts.net
#1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bluesofts.net%2FProducts%2FAddIns%2FA-Tools%2FPics%2FSocai_Demo.gif&hash=181916db31783172d05ee1903b3f1fc6


Nếu bạn đang dùng Excel để làm kế toán hay các công việc liên quan tới xử lý khối dữ liệu lớn chắc chắn bán đang gặp một số khó khăn.

Để đơn giản hoá, tiết kiệm thời gian, đạt hiệu quả cao trong công việc tôi hướng dẫn những bước cơ bản để bạn có một CSDL và hệ thống sổ kế toán cơ bản. Từ những hướng dẫn cơ bản này, bạn có thể phát triển xây dựng cho mình một hệ thống hoàn chỉnh hơn.

Thiết lập cơ sở dữ liệu

- Tạo hệ thống danh mục
Bạn có bao nhiêu loại đối tượng quản lý thì hãy tạo bấy nhiêu danh mục, như là DMKH-Danh mục khách hàng", DMNB - 'Người bán, nhà CC", DMTK, DMVLSPHH, DMNV,TSCĐ,...

Cấu trúc của một danh mục. Gồm có các cột sau:
Mã, Tên,...các đặc tính của đối tượng.

Số lượng các cột nhiều hay ít tuỳ thuộc vào đặc điểm của đối tượng cũng như lượng thông tin mà nhà quản lý cần.

Mã của đổi tượng sẽ được ghi trong sổ nhật ký, nó là khóa để liên kết giữa các sổ với nhau.

Sau khi tạo xong các sổ, bạn hãy đặt tên. Việc đặt tên là việc bạn định nghĩa một bảng dữ liệu - Table, vùng đặt tên phải bao gồm cả dòng tiêu đề.
Cách đặt tên. Bôi đen vùng, nhấn CTRL+F3 đặt tên rồi chọn nút "Add" hoặc "Ok" để hoành thành.

Ví dụ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bluesofts.net%2FProducts%2FAddIns%2FA-Tools%2FPics%2FDMKH.jpg&hash=013d5733f189915894b9f47f45806f2f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bluesofts.net%2FProducts%2FAddIns%2FA-Tools%2FPics%2FDMNB.jpg&hash=f7fe79f49476e037e692343d0585260e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bluesofts.net%2FProducts%2FAddIns%2FA-Tools%2FPics%2FDMVLSPHH.jpg&hash=4d186ac72e0a6e7b527fc211c654c673


- Sổ nhật ký
Sổ nhật ký là nơi tập trung ghi chép các hoá đơn chứng từ hàng ngày - Đây chính là ngồn dữ liệu dữ liệu gốc mà mọi sổ sách sẽ được lập từ đây.
Theo cách làm bằng tay thì chúng ta nên tạo ra các sổ nhật ký đặc thù như, nhật ký thu tiền, chi tiền, mua hàng, bán hàng,... . Để đơn giản và tập trung tôi hướng dẫn các bạn ghi tạp trung vào một sổ, sổ đó gọi là nhật ký chung (NKC).
Cấu trúc của sổ như sau:

Ngày ghi sổ, ngày CT, Số hiệu CT, Diễn giải, ĐVKH, Mã NV, Mã Thuế, Nợ TK, Có TK, Thành tiền,....

Ghi là vậy nhưng để quản lý dễ dàng bạn nên đặt tên cột không có dâu như là:

NGAYGS,NGAYCT,SOHIEUCT,DIENGIAI,DVKH,MANV,LOAITHUE,NOTK,COTK,TTIEN,...
Các thông tin ghi vào nhật ký, nếu là đối tượng nên ghi theo mã, mã này có trong danh mục của đối tượng đó.

Số lượng các cột tuỳ thuộc vào nhu cầu quản lý đối tượng của bạn.

Ví dụ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bluesofts.net%2FProducts%2FAddIns%2FA-Tools%2FPics%2FNKC.jpg&hash=621f2a982d15625a56b9df44e2e4baf7Lập sổ kế toán

Đã có rất nhiều người đã trình bày các phương pháp lập sổ, nhưng hạn chế lớn nhất và cũng là tồn tại muôn thủa và công thức rất phức tạp. Khi có nhiều dữ liệu thì tốc độ tính toán của Excel rất chậm.

Tôi trình bày phương pháp lập sổ bằng A-Tools. Với công cụ này bạn yên tâm về độ chính xác, tốc độ nhanh, cho dù số dòng dữ liệu của Excel lên tới 50.000 dòng.

Trước tiên bạn hãy cài đặt A-Tools và mở file Examble.xls để học cách sử dụng hàm BS_SQL. Hãy thực hành từ Ví dụ 1->20 để bạn có một cơ sở kiến thức tốt.

Sổ cái
Theo nguyên tắc, Cty có bao nhiêu TK thì phải có bấy nhiêu sổ cái, tôi lập sổ cái trên một Sheet, chỉ cần thay đổi tài khoản tại ô B6 bạn sẽ có sổ cái tương ứng.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bluesofts.net%2FProducts%2FAddIns%2FA-Tools%2FPics%2FSocai.jpg&hash=60826c80adcdcdb903e3e6c605e0c1f3


Các sổ kế toán khác

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bluesofts.net%2FProducts%2FAddIns%2FA-Tools%2FPics%2FSoquy.jpg&hash=5facc80d34e2a6a2a7fff7ad8de4fdca


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bluesofts.net%2FProducts%2FAddIns%2FA-Tools%2FPics%2FNKTHU.jpg&hash=8216cf1723746f9875bd28a3a97948fa


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bluesofts.net%2FProducts%2FAddIns%2FA-Tools%2FPics%2FNKCHI.jpg&hash=4e27030adb147144df35c92c054dc33a


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bluesofts.net%2FProducts%2FAddIns%2FA-Tools%2FPics%2FChiphi.jpg&hash=ea44c7b624430e647ca33520d2284be2


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bluesofts.net%2FProducts%2FAddIns%2FA-Tools%2FPics%2FTHDU.jpg&hash=1501d1b62c2f16abd99ecf027fb09206


Về hình thức sổ, các bạn có thể sửa đổi một chút cho phù hợp hơn.

Các ví dụ trên có trong file Examble.xls, khi cài A-Tools bạn sẽ nhận được.
Thông tin về A-Tools tại đây
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?p=253893#post253893

--
 
Sửa lần cuối:
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
548
51
28
42
Hà Nội
www.bluesofts.net
#2
Sổ kế toán

Tôi xin gửi các bạn một số ví dụ lập sổ kế toán hoàn chỉnh:

+ Sổ cái
+ Nhật ký chung
+ Chi tiết tài khoản
+ Sổ quỹ
+ Biên bản đối chiếu công nợ

Các ví dụ trên không dùng VBA, chỉ duy nhất một hàm BS_SQL của A-Tools.

Trước khi mở các file tôi gưỉ, các bạn hãy cài đặt A-Tools Pro trước.

Địa chỉ trao đổi và download A-Tools.
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=30475

Hướng dẫn sử dụng A-Tools:
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/Help.htm

Hướng dẫn sử dụng hàm BS_SQL:
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/BS_SQL.htm

Sau khi cài xong, các bạn có thể mở các file dưới đây.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bluesofts.net%2FProducts%2FAddIns%2FA-Tools%2FPics%2FNKC2.jpg&hash=8c1185556d9f3dd8b67ba4b4f54f6b75
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • trinhtran6121
Xem nhiều