Phần mềm kế toán đặc thù ngành Giao Nhận – Vận Tải

  • Thread starter nguyentrang2909
  • Ngày gửi
Giới thiệu phần mềm kế toán đặc thù ngành Giao Nhận – Vận Tải​

Chức năng chuẩn của chương trình:
• Kế toán tổng hợp: chương trình tự động tổng hợp, kết chuyển và lên các báo cáo tài chính, báo cáo thuế…
• Kế toán tiền mặt, tiền gửi: quản lý thu chi, tạm ứng và lên các báo cáo tiền mặt, tiền gửi…
• Kế toán bán hàng/dịch vụ, công nợ phải thu: quản lý các khoản phải thu của khách hàng, các khoản chi hộ, báo cáo tình hình bán hàng/dịch vụ…
• Kế toán mua hàng/dịch vụ, công nợ phải trả: quản lý các khoản phải trả cho nhà cung cấp, các khoản thu hộ, báo cáo tình hình mua hàng/dịch vụ…
• Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ: khai báo và tính khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC
Chức năng đặc thù có thể tích hợp vào chương trình:
• Thiết lập danh mục House Bill, Master Bill, Code Shipping và báo cáo doanh thu, lãi lỗ theo từng Bill
• Quản lý các khoản mục phí đi kèm như D/O, THC, CFS,….
• Thiết lập Debit Note để gửi và xác nhận thông tin với khách hàng
• Quản lý các thông tin trên tờ khai hàng nhập, hàng xuất
• Thêm các thông tin về: số Container, Weight, Flight/Vessel, Shipper, Consignee, Agent, Dest,…
• Quản lý số liệu theo 02 hệ thống sổ sách: Nội bộ và Thuế: Dữ liệu từ hệ thống nội bộ sẽ được copy sang hệ thống báo cáo thuế, các chứng từ hợp lệ sẽ được sàng lọc và đánh lại số chứng từ.
Điểm nổi bật của phần mềm:
• Đơn giản trong sử dụng
• Cài đặt và hướng dẫn tận nơi, hỗ trợ lên báo cáo của 01 kỳ kế toán
• Phần mềm dạng mở, có thể viết thêm theo yêu cầu của khách hàng
• Cập nhật thông tư, quyết định mới nhất của Bộ tài chính
• Hỗ trợ in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm
• Kết xuất ra HTKK thuế 3.0
• Dữ liệu luôn được bảo đảm an toàn và bảo mật.
• Bảo hành tận nơi, chu đáo và chuyên nghiệp.

Ngoài ra Asia còn thiết kế riêng theo yêu cầu đặc thfu của Doanh Nghiệp.
Liên hệ để được demo trực tiếp
www.asiasoft.com.vn
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Webketoan PRO

Xem nhiều