FAST Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương Fast HRM Online

 • Thread starter Phần mềm FAST
 • Ngày gửi
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp
Danh sách các bài viết
1. Giới thiệu tổng quan về Fast HRM Online
2. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý nhân sự, chấm công tính lương
3. Quản trị hệ thống
4. Quản lý nhân sự
5. Quản lý tuyển dụng
6. Chấm công và quản lý phép
7. Quản lý lương và thuế TNCN
8. Quản lý bảo hiểm, hợp đồng
-----------------------
Website: www.fast.com.vn

Tài liệu giới thiệu phần mềm quản lý nhân sự HRM Online : <link>

Group hỗ trợ sử dụng phần mềm FAST <link>

Đăng ký xem demo sản phẩm <link>

Kênh Youtube Phần mềm Fast <link>
 
Sửa lần cuối:
Webketoan PRO
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp
Giới thiệu tổng quan về Fast HRM Online

Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc… Fast HRM cung cấp các thông tin nhiều chiều về nhân viên – thông tin cá nhân, các kỹ năng, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, các thành tích…

Fast HRM Online được phát triển và liên tục hoàn thiện từ năm 2005 và hiện có trên 100 khách hàng đang sử dụng.

Fast HRM Online giúp cho việc chấm công, tính lương, tính BHXH, BHYT, tính thuế TNCN được rõ ràng, chính xác và kịp thời. Fast HRM cho phép kết nối, đọc số liệu từ các thiết bị chấm công khác nhau.

Fast HRM có các phân hệ sau:
 1. Quản trị Hệ thống
 2. Quản lý Nhân sự
 3. Quản lý Tuyển dụng
 4. Quản lý Chấm công
 5. Quản lý Tính lương & Thuế TNCN
 6. Quản lý Bảo hiểm.
hrm.png

Fast HRM Online được phát triển trên nền điện toán đám mây (cloud computing) với tốc độ xử lý rất nhanh (thao tác, xử lý, báo cáo…), thực hiện truy cập xem báo cáo và cập nhật số liệu từ xa; cho phép tùy chọn đồng tiền hạch toán theo ngoại tệ hoặc VND theo quy định

Fast HRM Online cho phép lựa chọn giao diện tiếng Việt hoặc Anh, luôn được cập nhật các sửa đổi bổ sung theo quy định mới nhất có liên quan.
Tính mềm dẻo
 • Fast HRM Online được thiết kế nhiều lựa chọn, phù hợp nhiều loại hình doanh nghiệp.
Tiện ích
 • Tính năng xin nghỉ, duyệt nghỉ phép qua SMS
 • Chuyển số liệu từ bảng tính (excel…) vào chương trình
 • Chức năng sao chép (copy) chứng từ
 • Chức năng khôi phục mật khẩu
 • Nhân viên tự khai thác (self services).
Nghiệp vụ
 • Thiết kế đơn giản, dễ hiểu
 • Khai báo linh hoạt công, ca, chi tiết ca
 • Giải quyết triệt để vấn đề làm ca từ ngày hôm trước đến ngày hôm sau khi lấy số liệu từ máy chấm công
 • Phân quyền chi tiết theo chức năng, thông tin
 • Phân quyền theo quản lý, bộ phận…
Đăng ký [Demo phần mềm quản lý nhân sự]
 
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp
Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý nhân sự, chấm công tính lương
Sơ đồ nghiệp vụ quy trình quản lý nhân sự
[Click để xem ảnh lớn]
NS.jpg


Diễn giải quy trình
Quy trình nghiệp vụ quản lý nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự Fast HRM Online có 17 bước, chi tiết nội dung các bước:

BƯỚCNỘI DUNG BƯỚC
1.Sau khi cập nhật quyết định tuyển dụng ứng viên đạt trên hệ thống (xem chi tiết tại Quy trình Tuyển dụng), thông tin từ hồ sơ ứng viên sẽ được chuyển qua Thông tin nhân viên trên hệ thống. Nhân viên nhân sự vào nghiệp vụ này để cập nhật thêm các thông tin liên quan đến ứng viên.
2.Khi có nhu cầu cấp phát công cụ dụng cụ, bộ phận có nhu cầu vào hệ thống lập phiếu yêu cầu cấp phát công cụ dụng cụ và chuyển thông tin cho cấp có thẩm quyền duyệt
3.Cấp có thẩm quyền kiểm tra và duyệt phiếu yêu cầu cấp phát công cụ dụng cụ trên hệ thống. Nếu đồng ý chuyển thông tin cho bộ phận yêu cầu làm thủ tục cấp phát công cụ dụng cụ cho nhân viên. Nếu không đồng ý gửi lại lý do không đồng ý cho bộ phận yêu cầu thực hiện kiểm tra và xử lý thông tin.
4.Khi công cụ dụng cụ được đưa cho nhân viên, nhân viên nhân sự ghi nhận thông tin vào nghiệp vụ cập nhật cấp phát công cụ dụng cụ trên hệ thống.
5.Trường hợp thu hồi, hỏng, mất, … công cụ dụng cụ, nhân viên nhân sự ghi nhận thông tin vào nghiệp vụ cập nhật giảm công cụ dụng cụ trên hệ thống để lưu thông tin.
6.Khi có nhu cầu đào tạo nhân viên, bộ phận có nhu cầu vào hệ thống lập phiếu yêu cầu đào tạo và chuyển thông tin cho cấp có thẩm quyền duyệt yêu cầu.
7.Cấp có thẩm quyền kiểm tra và duyệt phiếu yêu cầu đào tạo trên hệ thống. Nếu đồng ý chuyển thông tin cho bộ phận yêu cầu và bộ phận nhân sự làm thủ tục cho việc đào tạo nhân viên. Nếu không đồng ý gửi lại lý do không đồng ý cho bộ phận yêu cầu thực hiện kiểm tra và xử lý thông tin (điều chỉnh, hủy bỏ, ...)
8.Sau khi yêu cầu đào tạo được duyệt, nhân viên nhân sự phối hợp cùng với bộ phận yêu cầu lên thông tin khóa học và cập nhật thông tin khóa học vào hệ thống
9.Sau khi nhân viên tham gia khóa học đào tạo, kết quả tham gia khóa học của nhân viên đã có, nhân viên nhân sự thực hiện cập nhật kết quả lên hệ thống để lưu thông tin.
10.Hàng tháng, hàng quý tùy theo yêu cầu của các bộ phận, nhân viên sẽ vào hệ thống để đánh giá thực hiện công việc của bản thân dựa theo các tiêu chí cụ thể của từng bộ phận, phòng ban tại nghiệp vụ Cập nhật đánh giá thực hiện công việc. Cấp quản lý sau khi nhân viên tự đánh giá thực hiện công việc, vào hệ thống để cập nhật thông tin đánh giá của mình về nhân viên tại nghiệp vụ Cập nhật đánh giá thực hiện công việc.
11.Nhân viên nhân sự nhập thông tin danh sách nhân viên tham gia bảo hiểm trên hệ thống tại nghiệp vụ Cập nhật danh sách lao động tham gia bảo hiểm để lưu thông tin.
Sau khi lưu thông tin danh sách nhân viên tham gia bảo hiểm, nhân viên nhân sự tiến hành in Tờ khai tham gia BHXH, BHYT cùng với báo cáo Danh sách lao động tham gia bảo hiểm trên hệ thống để gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn tất thủ tục khai báo nhân viên tham gia bảo hiểm của công ty.
12.Sau khi nhân viên hoàn tất thủ tục khai báo nhân viên tham gia bảo hiểm của công ty cho cơ quan bảo hiểm xã hội, nhân viên nhân sự vào nghiệp vụ Cập nhật quá trình tham gia BHXH để thực hiện ghi nhận thông tin tham gia bảo hiểm, tỷ lệ đóng bảo hiểm, … lên hệ thống để lưu thông tin và lấy dữ liệu cho việc tính bảo hiểm cho nhân viên.
13.Sau khi cập nhật xong thông tin quá trình tham gia BHXH trên hệ thống, nhân viên nhân sự tiếp tục thực hiện ghi nhận thông tin bảo hiểm, công đoàn lên hệ thống để lấy dữ liệu cho việc tính bảo hiểm cho nhân viên.
14.Đối với trường hợp nhân viên nghỉ chế độ, khi thực hiện thanh toán theo chế độ, nhân viên nhân sự vào hệ thống để ghi nhận thông tin danh sách nhân viên thanh toán theo chế độ.
15.Trong quá trình làm việc tại công ty, nhân viên được khen thưởng, nhân viên nhân sự ghi nhận thông tin này vào nghiệp vụ Thông tin nhân viên, mục Khen thưởng trên hệ thống.
16.Trong quá trình làm việc tại công ty, nhân viên bị kỷ luật, nhân viên nhân sự ghi nhận thông tin này vào nghiệp vụ Thông tin nhân viên, mục Kỷ luật trên hệ thống.
17.Trong quá trình làm việc tại công ty, nhân viên có chuyển vị trí công việc, chuyển sang bộ phận khác, ngừng việc hoặc nhân viên nghỉ việc, nhân viên nhân sự ghi nhận các thông tin này vào nghiệp vụ Thông tin nhân viên, mục Quá trình làm việc trên hệ thống để theo dõi thông tin nhân viên.

Sơ đồ nghiệp vụ quy trình chấm công - tính lương
[Click xem ảnh lớn]
CC-TL.jpg

Diễn giải quy trình
Quy trình Chấm công – Tính lương trên phần mềm quản lý nhân sự Fast HRM Online có 22 bước, chi tiết nội dung các bước:

BƯỚCNỘI DUNG BƯỚC
1.Từ thông tin nhân viên (xem chi tiết ở Quy trình Quản lý nhân sự), nhân viên chấm công thực hiện cập nhật thông tin chấm công cho nhân viên trên hệ thống (số thẻ chấm công, ca làm việc chính, công ngầm định, …).
2.Sau khi cập nhật xong thông tin chấm công cho nhân viên, nhân viên chấm công tiến hành đăng ký ca cho nhân viên trên hệ thống, để khi tính công hệ thống biết được nhân viên làm việc ca nào và thuộc công nào.
3.Trường hợp nhân viên có tăng ca, nhân viên chấm công vào nghiệp vụ Đăng ký tăng ca cho nhân viên trên hệ thống để cập nhật thông tin này.
4.Từ thông tin được khai báo trong Thông tin nhân viên (số điện thoại, người quản lý), khi nhân viên có phát sinh nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ không lương, thực hiện xin nghỉ phép qua tin nhắn, hệ thống sẽ gửi đến số điện thoại người quản lý của nhân viên xin nghỉ phép để duyệt thông tin.
5.Người quản lý khi nhận được tin nhắn xin nghỉ phép của nhân viên từ hệ thống, thực hiện duyệt nghỉ phép của nhân viên. Khi nhận được tin nhắn từ quản lý, hệ thống sẽ gửi lại cho nhân viên kết quả và thông báo cho quản lý đã xác nhận.
6.Hàng tuần hoặc cuối tháng, nhân viên chấm công vào nghiệp vụ Xem thông tin phép đã duyệt trên hệ thống để thực hiện kết chuyển thông tin nghỉ phép của nhân viên sang nghiệp vụ Cập nhật thông tin nhân viên nghỉ, vắng mặt.
7.Sau khi kết chuyển thông tin nghỉ phép của nhân viên từ nghiệp vụ Xem thông tin nghỉ phép đã duyệt, nhân viên chấm công có thể vào nghiệp vụ Cập nhật thông tin nhân viên nghỉ, vắng mặt để xem thông tin.
Trường hợp không sử dụng thông tin xin nghỉ phép qua tin nhắn, nhân viên chấm công cần vào nghiệp vụ cập nhật nhân viên nghỉ, vắng mặt trong hệ thống để nhập thông tin những nhân viên nghỉ, vắng mặt đã được duyệt.
8.Hàng tuần hoặc cuối tháng, nhân viên chấm công vào nghiệp vụ lấy số liệu chấm công trong hệ thống để lấy dữ liệu từ máy chấm công vào hệ thống hoặc nhập dữ liệu (import) công của nhân viên bằng tệp excel mẫu vào hệ thống.
9.Đối với nhân viên nghỉ theo chế độ nhưng phải đi làm thì mới được hưởng, nhân viên chấm công vào nghiệp vụ Cập nhật thông tin nhân viên nghỉ theo chế độ để nhập thông tin này.
10.Đối với nhân viên không cần phải chấm công nhưng vẫn tính công bình thường, nhân viên chấm công vào hệ thống nhập thông tin tại nghiệp vụ Cập nhật thông tin nhân viên không cần chấm công để ghi nhận thông tin
11.Cuối tháng, nhân viên chấm công vào hệ thống, chọn nghiệp vụ Tính công để hệ thống tự động tính công trong tháng cho nhân viên. Nhân viên chấm công có thể kiểm tra thông tin ở báo cáo Bảng chấm công.
Sau khi tính công xong, hệ thống sẽ xuất thông tin đi trễ về sớm, nhân viên chấm công xem hoặc in báo cáo để kiểm tra thông tin trước khi tính lương.
12.Nhân viên tính lương thực hiện cập nhật thông tin lương hàng tháng cho nhân viên trên hệ thống để làm cơ sở cho việc tính lương.
13.Những khoản phụ cấp mà nhân viên được hưởng, nhân viên tính lương cũng thực hiện nhập vào hệ thống ở nghiệp vụ Cập nhật thông tin phụ cấp.
14.Khi có phát sinh tạm ứng lương từ nhân viên, nhân viên tính lương nhập thông tin vào nghiệp vụ Cập nhật tạm ứng trên phần mềm.
15.Trong tháng, có phát sinh nghiệp vụ thưởng, phạt làm tăng hoặc giảm tiền lương của nhân viên, nhân viên tính lương sẽ thực hiện nhập thông tin vào hệ thống ở nghiệp vụ Cập nhật thông tin thưởng, phạt.
16.Trong tháng, có phát sinh thu nhập khác hoặc giảm trừ khác làm tăng hoặc giảm tiền lương của nhân viên, nhân viên tính lương sẽ thực hiện nhập thông tin vào hệ thống ở nghiệp vụ Cập nhật thông tin thu nhập, giảm trừ.
17.Đối với trường hợp tính lương theo sản phẩm, nhân viên tính lương vào hệ thống nhập số lượng sản phẩm của nhân viên hoặc theo bộ phận để làm căn cứ cho việc tính lương.
18.Cuối tháng, nhân viên tính lương vào hệ thống để thực hiện tính lương cho nhân viên ở nghiệp vụ Tính lương, hệ thống sẽ tự động tính lương dựa trên thông tin bảo hiểm, tính công, lương, phụ cấp, tạm ứng, thưởng/phạt và các khoản thu nhập, giảm trừ khác. Nhân viên tính lương có thể kiểm tra thông tin qua bảng lương.
19.Để thực hiện tính thu nhập cá nhân (TNCN) cho nhân viên, nhân viên chấm công cần vào hệ thống thực hiện nghiệp vụ Cập nhật thông tin thuế TNCN cho nhân viên để lưu thông tin và làm cơ sở cho việc tính thuế TNCN.
20.Sau khi tính lương xong và cập nhật thông tin tính thuế TNCN cho nhân viên, nhân viên tính lương thực hiện tính thuế TNCN cho nhân viên trên hệ thống để ra số tiền khấu trừ thuế TNCN hàng tháng của nhân viên.
21.Sau khi chốt lương phải trả cho nhân viên (lương, tạm ứng, thuế TNCN), nhân viên chấm công chọn bút toán kết chuyển lương để kết chuyển thông tin sang sổ cái.
22.Cuối năm, nhân viên tính lương thực hiện quyết toán thuế TNCN cho nhân viên trên hệ thống, thông tin sẽ được cập nhật lên Tờ khai quyết toán thuế TNCN và Bảng kê thuế TNCN.

>>> Xem thêm: Phần mềm HRM là gì?
 
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp
Quản trị hệ thống
Phân hệ “Quản trị hệ thống” giúp cho người sử dụng khai báo các thông tin dùng cho toàn bộ phần mềm, quản lý việc truy cập phần mềm của những người sử dụng.
he%20thong.png

Các tính năng chính
 • Khai báo ngày bắt đầu nhập liệu vào phần mềm.
 • Khai báo danh mục tỷ giá, dùng để cập nhật và lưu trữ tỷ giá giao dịch thực tế của tất cả các loại ngoại tệ theo thời gian.
 • Khai báo đơn vị cơ sở, cho phép quản lý riêng cho từng đơn vị cơ sở. Riêng quản trị có thể theo dõi số liệu của nhiều đơn vị cơ sở (các công ty con, chi nhánh…)
 • Số liệu báo cáo được tập hợp riêng theo từng đơn vị cơ sở.
Quản lý người sử dụng
 • Truy nhập chương trình theo tên và mật khẩu;
 • Cho phép phân quyền cho từng người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng;
 • Cho phép phân quyền cho từng bộ phận;
 • Cho phép hạn chế quyền truy nhập tới từng chức năng (menu), từng cửa sổ, từng trường, từng thao tác xử lý;
 • Phân quyền đến từng thao tác xử lý giao dịch: xem, tạo mới, sửa, xóa, in;
 • Phân quyền xem, thêm mới, sửa, xoá chi tiết theo từng mã đơn vị cơ sở cho từng người sử dụng;
 • Phân quyền và giới hạn cho người sử dụng, nhóm người sử dụng;
 • Các chức năng liên quan đến bảo mật: Giới hạn IP truy cập, Giới hạn IP truy cập theo NSD, Giới hạn IP truy cập theo nhóm NSD
Quản lý số liệu
 • Lưu trữ (back-up) số liệu tự động theo lịch do người sử dụng khai báo.
 • Chương trình cho phép khóa số liệu và không được hiệu chỉnh và thêm mới bất kỳ chứng từ nào kể từ ngày khóa số liệu trở về trước.
 • Cho phép khóa số liệu riêng cho toàn bộ hoặc cho từng loại chứng từ.
 • Cho phép phân vùng dữ liệu riêng từng năm.
 • Truy vấn nhanh số liệu theo kỳ.
 
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp
Quản lý nhân sự
Phân hệ “Quản lý nhân sự” cho phép cập nhật thông tin nhân viên, thời gian tuyển dụng, đào tạo và đánh giá chi tiết về quá trình làm việc của nhân viên.
Phân hệ “Quản lý nhân sự” có các phần hành chính sau:
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý đánh giá
 • Cấp phát CCDC.
1. Quản lý nhân sự
Các tính năng chính
 • Quản lý các thông tin cá nhân khác nhau của nhân viên như: Thông tin cá nhân, trình độ học vấn, quá trình làm việc, quá trình lương, khen thưởng, kỷ luật…
 • Cho phép cập nhật ảnh nhân viên và in trong sơ yếu lý lịch.
 • Cho phép cập nhật những thông tin về chứng chỉ ngoại ngữ.
 • Cho phép cập nhật bậc nghề nghiệp chuyên môn và báo cáo nhanh “danh sách nhân viên theo chuyên môn”.
 • Cho phép cập nhật loại công việc, tính chất công việc, chức vụ, kiêm nhiệm…
 • Quản lý tình trạng hiện thời của nhân viên: đang làm việc, đi công tác, đi học, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ phép, đã nghỉ việc…
 • Cho phép cập nhật các thông tin liên quan về hộ chiếu/thị thực.
 • Hiển thị sơ đồ và cấu trúc doanh nghiệp theo dạng đồ thị với chức năng “drill-down” cho phép xem các thông tin chi tiết.
 • Có các công cụ tra cứu, tìm kiếm nhân viên một cách dễ dàng
 • Hệ thống báo cáo đa dạng và đầy đủ thông tin, đảm bảo cho việc phân tích và lập kế hoạch nhân lực
 • Kết nối chặt chẽ với phân hệ chấm công, tính lương để cập nhật đồng thời các số liệu về công, lương, phụ cấp được hưởng, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp…
  nhan-su.png
Báo cáo biến động nhân viên
 • Danh sách nhân viên tăng/giảm theo bộ phận
 • Danh sách nhân viên điều chuyển theo bộ phận
 • Báo cáo diễn biến lao động theo bộ phận, vị trí công việc.
Báo cáo thống kê nhân viên
 • Báo cáo thống kê số lượng nhân viên trong năm
 • Báo cáo thống kê số lượng nhân viên theo tính chất công việc trong năm
 • Báo cáo thống kê thâm niên làm việc theo bộ phận
 • Báo cáo tỷ lệ nhân viên nghỉ việc
 • Báo cáo thống kê nghỉ việc theo lý do
bao-cao-tk.png

2. Quản lý đào tạo
Các tính năng chính
 • Quản lý chi tiết quá trình tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên từ khâu lập kế hoạch, thực hiện và kết quả đào tạo của từng đối tượng tham gia.
 • Theo dõi nhu cầu đào tạo từ các bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng kỹ năng, nghiệp vụ.
 • Theo dõi chi tiết các thông tin về khóa học như: nội dung đào tạo, hình thức đào tạo, đơn vị đào tạo, giảng viên, chi phí đào tạo, trạng thái khóa học...
 • Cung cấp kịp thời, đầy đủ các báo cáo thống kê, phân tích tình hình đào tạo, yêu cầu đào tạo…
 • Toàn bộ các thông tin về quá trình đào tạo, kết quả đào tạo được tự động chuyển sang theo dõi và quản lý ở phần thông tin nhân viên.
them-tt-khoa-hoc.png

Tiện ích
 • Kết xuất dữ liệu từ excel.
Báo cáo đào tạo
 • Báo cáo yêu cầu đào tạo
 • Báo cáo kế hoạch đào tạo
 • Báo cáo thực hiện đào tạo
 • Báo cáo chi tiết kết quả khóa học
 • Báo cáo kết quả đào tạo theo nhân viên
 • Báo cáo yêu cầu đào tạo theo vị trí công việc.
bc-yeu-cau-dt.png

3. Quản lý đánh giá
Các tính năng chính
 • Quản lý chi tiết quá trình đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên chi tiết theo từng chỉ tiêu công việc.
 • Cho phép khai báo các chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc chi tiết theo từng nhân viên.
 • Cho phép theo dõi riêng biệt kết quả nhân viên tự đánh giá và cấp quản lý đánh giá
 • Phản ánh đầy đủ, kịp thời, các ý kiến của nhân viên trong quá trình đánh giá.
 • Lên các báo cáo chi tiết, tổng hợp tình hình thực hiện đánh giá công việc nhân viên.
them-cap-nhat-danh-gia-cv.png

Tiện ích
 • Kết xuất dữ liệu từ excel
Báo cáo đánh giá
 • Bảng đánh giá tình hình công việc
 • Bảng tổng hợp đánh giá theo nhân viên
 • Bảng tổng hợp đánh giá nhiều kỳ
 • Báo cáo tiến độ đánh giá.
bang-danh-gia%20thuc-hien-cv.png

4. Cấp phát công cụ, dụng cụ
Các tính năng chính
 • Quản lý, cấp phát chi tiết CCDC đến từng phòng ban, nhân viên.
 • Theo dõi ngày cấp phát CCDC, cảnh báo ngày hết hạn.
 • Theo dõi yêu cầu CCDC theo vị trí công việc, kiểm tra cảnh báo và không cho lưu nếu trùng đồng thời mã CCDC , bộ phận, vị trí công việc, ngày hiệu lực.
 • Theo dõi CCDC hết hạn, CCDC giảm.
 • Cho phép kết chuyển CCDC sang năm sau.
Tiện ích
 • Kết xuất dữ liệu từ excel.
Báo cáo CCDC
 • Báo cáo cấp phát CCDC
 • Báo cáo giảm CCDC
 • Tình hình cấp phát CCDC theo nhân viên
 • Tình hình cấp phát CCDC theo vị trí công việc
 • Báo cáo cấp phát CCDC hết hạn.
bc-cap-phat-ccdc.png
 
 • Like
Reactions: MINA
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp
Quản lý tuyển dụng
Các tính năng chính
 • Quản lý chi tiết các thông tin về đợt tuyển dụng, hồ sơ ứng viên, kết quả thi tuyển, phỏng vấn.
 • Theo dõi nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng vị trí công việc.
 • Cho phép khai báo nhanh các thông tin ứng tuyển của ứng viên, kèm theo các thông tin chi tiết như: trình độ học vấn, chứng chỉ, các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, thông tin sức khỏe...
 • Cho phép lập lịch thi tuyển, phỏng vấn các ứng viên chi tiết theo từng vị trí tuyển dụng, vòng tuyển dụng.
 • Tự động cập nhật trạng thái hồ sơ ứng viên sau mỗi vòng thi tuyển, phỏng vấn.
 • Cho phép gửi mail tự động đến các ứng viên về lịch thi tuyển, phỏng vấn, quyết định tuyển dụng, từ chối tuyển dụng ...
 • Lưu trữ chi tiết, đầy đủ các thông tin ứng viên chưa được tuyển để có thể sử dụng cho các lần tuyển dụng tiếp theo, giúp giảm chi phí về tuyển dụng.
 • Cung cấp kịp thời, đầy đủ các báo cáo thống kê, phân tích tình hình tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng…
 • Tự động chuyển đổi toàn bộ thông tin ứng viên sang thông tin nhân viên mới với những hồ sơ trúng tuyển được duyệt.
sua-yeu-cau-tuyen-dung.png

them-ho-so-ung-vien.png

Báo cáo tuyển dụng
 • Báo cáo yêu cầu tuyển dụng
 • Báo cáo thông tin tuyển dụng
 • Báo cáo hồ sơ ứng viên
 • Báo cáo kết quả kiểm tra, phỏng vấn
 • Báo cáo tình hình tuyển dụng
 • Bảng so sánh nhân viên theo yêu cầu
 • Báo cáo thống kê theo kênh tuyển dụng
 • Báo cáo thống kê theo nguồn tuyển dụng.
bc-yeu-cau-tuyen-dung.png
 
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp
Chấm công và quản lý phép

Phân hệ “Chấm công và quản lý phép” cho phép theo dõi chi tiết thời gian làm việc, thời gian nghỉ của nhân viên. Phân hệ “Quản trị chấm công và phép” có các phần hành chính sau:
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý phép
1. Quản lý chấm công
Các tính năng chính
 • Quản lý chi tiết thời gian làm việc, thời gian nghỉ của nhân viên.
 • Khai báo linh hoạt các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ định kỳ hàng tuần.
 • Quản lý ca làm việc đến từng chi tiết ca, công làm việc, theo dõi đi muộn/về sớm.
 • Đăng ký ca làm việc, đăng ký tăng ca cho nhân viên dễ dàng, thuận lợi.
 • Quản lý nhân viên nghỉ/vắng mặt theo lý do nghỉ.
 • Đăng ký nghỉ phép và duyệt nghỉ phép qua tin nhắn (SMS).
 • Dữ liệu chấm công được lấy từ máy chấm công hoặc chấm công bằng tay.
 • Theo dõi được nhân viên sai số liệu chấm công
 • Tính công tự động, chính xác và kịp thời.
 • Cho phép điều chỉnh giờ công nhân viên.
 • Cho phép điều chỉnh giờ vào/ra nhân viên.
 • Cho phép điều chỉnh bộ phận tính công cho nhân viên để tính công trong trường hợp nhân viên làm nhiều tại bộ phận trong tháng.
 • Tự động chuyển dữ liệu công sang phân hệ tính lương.
 • Lên các báo cáo đi muộn/về sớm, báo cáo phân tích chi tiết và tổng hợp giờ công nhân viên.
sua-ca-lv.png

Báo cáo quản lý chấm công
 • Bảng chấm công
 • Danh sách nhân viên sai số liệu chấm công
 • Bảng kê chi tiết kết quả chấm công
 • Bảng tổng hợp chấm công của nhân viên
 • Bảng tổng hợp tăng ca
 • Bảng tổng hợp về sớm
 • Bảng thống kê số lần đi muộn, về sớm
 • Báo cáo chi tiết nghỉ theo mã công
 • Báo cáo tổng hợp ngày nghỉ theo mã công
bang-ke-ct-kq-cc.png

2. Quản lý phép
Các tính năng chính
 • Quản lý chi tiết số ngày phép của nhân viên theo qui định, tình hình thực hiện nghỉ phép trong năm
 • Cho phép khai báo thêm số phép phát sinh ngoài các ngày phép định mức (nghỉ ma chay, cưới hỏi…)
 • Cho phép khai báo số phép cộng thêm cho bộ phận, nhân viên trong trường hợp làm việc tại môi trường độc hại, công tác dài ngày…
 • Cho phép đăng ký nghỉ phép, duyệt nghỉ phép, thông báo số ngày phép còn lại qua tin nhắn (SMS)
 • Theo dõi, cập nhật số dư ngày phép, ngày giới hạn sử dụng phép còn lại từ năm trước chuyển sang
 • Kết chuyển số dư phép sang năm sau.
them-cn-du-phep.png

Báo cáo phép
 • Xem thông tin phép đã duyệt
 • Báo cáo chi tiết nhân viên nghỉ phép
 • Bảng theo dõi số ngày nghỉ phép trong năm
 • Báo cáo phép năm
bc-phep-nam.png
 
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp
Quản lý tính lương và thuế TNCN

1. Quản lý tính lương
Các tính năng chính
 • Quản lý chi tiết lương, thưởng, bảo hiểm và thuế TNCN của nhân viên.
 • Cho phép khai báo loại lương, kỳ tính lương linh hoạt.
 • Tùy chọn đồng tiền tính lương cho từng nhân viên.
 • Áp dụng lương tối thiểu khác nhau giữa các vùng khi tính lương.
 • Đa dạng các kiểu tính lương: theo hệ số, lương khoán, lương sản phẩm...
 • Tùy chọn tính lương theo giờ công hoặc không theo giờ công.
 • Áp dụng các hệ số lương, mức lương khác nhau theo ngày hiệu lực.
 • Khai báo đơn giá giờ công, đơn giá sản phẩm theo ngày hiệu lực.
 • Cập nhật sản lượng sản phẩm theo cá nhân hoặc chung theo bộ phận.
 • Phân bổ lương sản phẩm bộ phận cho nhân viên theo hệ số.
 • Theo dõi chi tiết các khoản phụ cấp được hưởng, các khoản thưởng/phạt khác.
 • Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng của nhân viên.
 • Đánh giá, xếp loại khen thưởng nhân viên định kỳ.
 • Tính lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN đúng theo qui định hiện hành.
 • Tính lương chi tiết đến từng bộ phận, công làm việc, loại phụ cấp, sản phẩm.
sua-tt-luong-nv.png

Tiện ích
 • Kết xuất dữ liệu từ tệp Excel
Báo cáo tính lương
 • Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên
 • Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên theo bộ phận
 • Bảng thanh toán lương theo bộ phận
 • Bảng thanh toán lương cho bộ phận nhiều kỳ
 • Phân loại lương theo bộ phận nhiều kỳ
 • Bảng chi tiết lương sản phẩm cho nhân viên
 • Bảng chi tiết lương sản phẩm cho bộ phận
 • Bảng phân bổ lương sản phẩm bộ phận cho nhân viên
 • Bảng chi tiết phụ cấp cho nhân viên theo bộ phận
 • Bảng chi tiết thưởng, phạt nhân viên theo bộ phận.
bang-chi-tiet-tt-luong-nv.png

2. Quản lý thuế TNCN
Các tính năng chính
 • Quản lý toàn bộ các thông tin liên quan đến thuế TNCN của nhân viên
 • Khai báo đầy đủ các thông tin về đối tượng nộp thuế, thông tin giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc
 • Xác định chính xác các khoản thu nhập tính thuế, thu nhập miễn/giảm thuế, các khoản giảm trừ theo qui định
 • Thực hiện đầy đủ các báo cáo thuế TNCN hàng tháng/quí và quyết toán năm theo đúng quy định hiện hành.
sua-tt-thue-tncn-nv.png

Báo cáo
 • Tờ khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (02/KK-TNCN)
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN từ thu nhập khác (06/KK – TNCN)
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (05/KK –TNCN)
 • Bảng kê thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo biểu thuế lũy tiến (05A/BK-TNCN)
 • Bảng kê thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo biểu thuế toàn phần (05B/BK-TNCN)
 • Bảng kê thông tin người phụ thuộc (mẫu 05-3/BK-TNCN)
 • Bảng kê thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán (mẫu 06/BK-TNCN)
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN từ thu nhập khác (06/KK – TNCN)
to-khai-thue-thue-tncn.png
 
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp
Quản lý bảo hiểm, hợp đồng

Các tính năng chính
 • Quản lý toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên.
 • Quản lý, theo dõi số lượng nhân viên đề nghị cấp BHXH, BHYT.
 • Quản lý các thông tin về hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động của nhân viên.
 • Theo dõi, thanh toán kịp thời các khoản nhân viên được hưởng theo chế độ: thai sản, nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức…
 • Thực hiện đầy đủ các báo cáo về BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định hiện hành.
 • Cập nhật lao động tham gia bảo hiểm đầu kỳ.
 • Kết chuyển thông tin tham gia bảo hiểm sang năm sau.
sua-tt-bh.png

Báo cáo bảo hiểm
 • Tờ khai tham gia BHXH, BHYT
 • Danh sách lao động tham gia bảo hiểm
 • Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia bảo hiểm
 • Danh sách lao động thanh toán theo chế độ
 • Danh sách nhân viên chưa có sổ BHXH, BHYT
 • Danh sách lao động tham gia bảo hiểm trong tháng.
ds-ld.png

Báo cáo hợp đồng
 • Danh sách nhân viên chưa ký hợp đồng
 • Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
 • Danh sách nhân viên hết hạn thử việc
 • Báo cáo cảnh báo hết hạn hợp đồng
 • Báo cáo thống kê nhân sự theo loại hợp đồng.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều