THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH KHI GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

  • Thread starter D-Wendy
  • Ngày gửi
D

D-Wendy

Sơ cấp
25/6/20
3
0
1
30
Công ty thành lập từ năm 2017, vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh là 8 tỷ
Trên báo cáo tài chính từ năm 2017 đến 2019, tài khoản 411 vốn góp chủ sở hữu có 2 tỷ
Vậy theo luật có phải là phải đăng ký lại giấy phép kinh doanh, giảm vốn điều lệ xuống 2 tỷ phải không ạ
Nếu vẫn để nguyên vốn điều lệ 8 tỷ trên giấy phép kinh doanh như thế thì có bị ảnh hưởng gì không ạ
 
phantuannam

phantuannam

www.phantuannam.com
Công ty thành lập từ năm 2017, vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh là 8 tỷ
Trên báo cáo tài chính từ năm 2017 đến 2019, tài khoản 411 vốn góp chủ sở hữu có 2 tỷ
Vậy theo luật có phải là phải đăng ký lại giấy phép kinh doanh, giảm vốn điều lệ xuống 2 tỷ phải không ạ
Nếu vẫn để nguyên vốn điều lệ 8 tỷ trên giấy phép kinh doanh như thế thì có bị ảnh hưởng gì không ạ
Thời hạn góp vốn chung là 90 ngày, do đó nếu quá thời hạn trên mà các thành viên góp vốn (gọi chung) chưa thực hiện góp đủ vốn thì cty tiến hành đăng ký điều chỉnh lại bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày.

Do đó, cty bạn cần rà soát lại vấn đề góp vốn, trường hợp vi phạm quy đjinh về thời hạn đăng ký thay đổi sẽ bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Việc để nguyên vốn điều lệ trên giấy phép mà không có sự điều chỉnh thì tồn tại 2 vấn đề: vốn ảo không phải số thực góp; vi phạm quy định lĩnh vực KH&ĐT và sổ sách kế toán phản ánh sai; vi phạm quy định lĩnh vực kế toán.
 

Thành viên trực tuyến

  • tipbongfree
  • lebichthuy84
  • banmai2015
  • Hongbt79

Xem nhiều

TEXT LINK