Thuế nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,742
967
113
TP.Hồ Chí Minh
aE28fTp.jpg


Thuế nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

Đại lý thu hộ doanh thu cho hãng nước ngoài có phải kê khai tính thuế nhà thầu?

---> Căn cứ:

+ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014


Khoản 1, Điều 12 Thuế GTGT

---> Theo đó:


Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT /1 - Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

– “Trường hợp Hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thông qua Đại lý, khi Đại lý đứng ra thu hộ doanh thu cho Hãng nước ngoài thì Đại lý thực hiện xuất hoá đơn cho khách hàng như sau:

+ Đại lý ghi rõ trên hoá đơn là tiền thu hộ Hãng nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho Hãng nước ngoài (không bao gồm thuế GTGT), dòng thuế suất thuế GTGT không ghi và gạch chéo, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT Đại lý khấu trừ nộp thay Hãng nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên”.

+ Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thông qua Đại lý, khi Đại lý đứng ra thu hộ doanh thu cho Hãng nước ngoài thì doanh thu tính thuế GTGT được xác định theo quy định tại Điểm b1, Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính, việc lập hoá đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3479/TCT-CS ngày 25/9/2009 của Tổng cục Thuế.


---> Chi tiết:

http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-...hi-cho-hang-chuyen-phat-nuoc-ngoai/352687.vgp

Công văn số 3479/TCT-CS ngày 25/9/2009

---> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều