Đinh khoản các nghiệp vụ KTHCSH

  • Thread starter TDT Trương
  • Ngày gửi
T

TDT Trương

Sơ cấp
8/11/20
1
0
1
31
Chào các a.c.
Em đang học kt môn KT HCSN,có mấy câu không hiểu, bí quá không biết hỏi ai, nên lên đây hỏi a.c ai biết giúp em với ak. ( ko biết đăng bài đúng ko nữa ):
- Thu phí sự nghiệp theo hợp đồng = TM 1000.
- Thanh lý 1 TSCĐ hữu hình bằng nguồn NSNN nguyên giá 400, hao mòn 150, chi phí thanh lý 5000 trả = Tiền mặt, thu thanh lý 410 = tiền gữi NH, thu tiền bán hồ sơ thầu = tiền mặt 1500 ( biết số chênh lệch thu lớn hơn chi từ thanh lý được để lại theo cơ chế tài chính .
- mấy chỗ in đậm e đang thắc mắc, xin a,c giúp a, xin cảm ơn trước.
 

Xem nhiều