khấu hao tài sản

  • Thread starter Maithihuyên
  • Ngày gửi
M

Maithihuyên

Sơ cấp
10/1/17
33
6
8
34
Các a chi giúp e với ạ
Công ty e chuyển đổi loại hình công ty và đánh giá lại giá trị tài sản cụ thể:
Trường hợp 1 Tài sản đã hết khấu hao: Tài sản cố định nhà CBCNV có nguyên giá cũ 70 tr đã khấu hao hết, giá trị còn lại bằng 0 , khi đánh giá lại nguyên giá tăng là 262 triệu và giá trị còn lại là 95 triệu. a chị cho e hỏi trường hợp này e phải tính khấu hao như thế nào ạ

Trường hợp 2 tài sản cố định còn khấu hao: Nhà khách nguyên giá cũ 111 triệu đã khấu hao 29 tr giá trị còn lại 81tr, nguyên giá mới đánh giá lại tăng là 462 triệu và giá trị còn lại là 184 tr, trường hợp này e phải tính khấu hao như thế nào ạ
 
N

Nguyencongthuy

Cao cấp
25/11/11
963
233
43
bienhoadongnai
Bạn xem lại thời điểm đánh giá lại TS, thời điểm tính khấu hao...phương pháp khấu hao
& đã ht như thế nào
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,263
1,479
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Theo quy định của chế độ kế toán hiện hành thì khi chuyển đổi loại hình DN không đánh giá lại TSCĐ. Văn bản thuế quy định nếu có đánh giá lại theo quy định của pháp luật thì chênh lệch tăng hạch toán vào TN khác nhưng không có quy định nào của pháp luật hiện hành yêu cầu DN phải đánh giá lại khi chuyển đổi loại hình (Thông tư 45 không được coi là văn bản pháp luật để quy định bắt buộc phải đánh giá lại).
 
M

Maithihuyên

Sơ cấp
10/1/17
33
6
8
34
Theo quy định của chế độ kế toán hiện hành thì khi chuyển đổi loại hình DN không đánh giá lại TSCĐ. Văn bản thuế quy định nếu có đánh giá lại theo quy định của pháp luật thì chênh lệch tăng hạch toán vào TN khác nhưng không có quy định nào của pháp luật hiện hành yêu cầu DN phải đánh giá lại khi chuyển đổi loại hình (Thông tư 45 không được coi là văn bản pháp luật để quy định bắt buộc phải đánh giá lại).
công ty em là công ty nhà 100% vốn nhà nước khi chuyển đổi sang công ty 2 thành viên nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì phải thực hiện đánh giá tài sản theo quy định căn cứ thông tư 200 của bộ tài chính phần chênh lệch đánh giá tài sản hạch toán vào tài khoản 412
 
M

Maithihuyên

Sơ cấp
10/1/17
33
6
8
34
Bạn xem lại thời điểm đánh giá lại TS, thời điểm tính khấu hao...phương pháp khấu hao
& đã ht như thế nào
dạ thời điểm đánh giá lại tài sản là 31/12/2019 sang 2020 e hạch toán tăng nguyên giá của TSCĐ và phần chênh lệch tăng nguyên giá và tăng giá trị hao mòn e đã hạch toán vào tài khoản 412 căn cứ theo thông tư 200. bây giờ e trích khấu hao theo cái nguyên giá mới tại trường hợp nêu trên đối với tài sản. công ty e trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng

Trường hợp 1 Tài sản đã hết khấu hao: Tài sản cố định nhà CBCNV có nguyên giá cũ 70 tr đã khấu hao hết, giá trị còn lại bằng 0 , khi đánh giá lại nguyên giá tăng là 262 triệu và giá trị còn lại là 95 triệu. a chị cho e hỏi trường hợp này e phải tính khấu hao như thế nào ạ

Trường hợp 2 tài sản cố định còn khấu hao: Nhà khách nguyên giá cũ 111 triệu đã khấu hao 29 tr giá trị còn lại 81tr, nguyên giá mới đánh giá lại tăng là 462 triệu và giá trị còn lại là 184 tr, trường hợp này e phải tính khấu hao như thế nào ạ
 
N

Nguyencongthuy

Cao cấp
25/11/11
963
233
43
bienhoadongnai
Bạn ơi giả định cái nhà thuộc nhóm nhà cửa VKT từ 1/1 tới giờ ko phát sinh tăng giảm.
Vậy số dư cuối (31/10) của nhóm này là nhiêu ?
 
M

Maithihuyên

Sơ cấp
10/1/17
33
6
8
34
Trường hợp 2 hay 1 ạ, trường hợp 2 thì từ đầu năm đến giờ e trưa trích khấu hao vì theo quy định thì khi chuyển đổi chính thức thành cty 2 thành viên mới trích nên giá trị còn lại số dư đến giờ vẫn là 95tr còn trường hợp 1 thì e vẫn trích theo nguyên giá cũ
 
M

Maithihuyên

Sơ cấp
10/1/17
33
6
8
34
E vẫn trích theo cột nguyên giá cũ tại mục giá trị trên sổ sách kế toán
 
M

Maithihuyên

Sơ cấp
10/1/17
33
6
8
34
Trường hợp 1 trước khi đánh giá nguyên giá cũ 70 giá trị còn lại là 0 số dư đến thời điểm giờ theo nguyên giá mới đánh giá là 262 tr giá trị còn lại là 95 tr có phải bgio thực hiện trích lấy 95tr/3 hoặc 5 năm theo thông tư 45 ko ạ
 
N

Nguyencongthuy

Cao cấp
25/11/11
963
233
43
bienhoadongnai
Trường hợp 1 trước khi đánh giá nguyên giá cũ 70 giá trị còn lại là 0 số dư đến thời điểm giờ theo nguyên giá mới đánh giá là 262 tr giá trị còn lại là 95 tr có phải bgio thực hiện trích lấy 95tr/3 hoặc 5 năm theo thông tư 45 ko ạ
Vậy theo bảng TS nhà ở CBCNV trị giá 108797000 là gi ? (gt 70tr ko thấy đâu ?
 

Thành viên trực tuyến

  • luhai123

Xem nhiều