Có được miễn lệ phí môn bài đối với cty mới thành lập bởi một đại diện pháp luật công ty khác

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
Có một bạn đã nhận được câu trả lời của một chi cục thuế tại Tp. HCM rằng chỉ miễn lệ phí môn bài năm 2020 đối với Cty được thành lập mới hoàn toàn - kể cả người đại diện pháp cũng phải là người đầu tiên ra kinh doanh, nếu người này hiện tại đang là DDPL của cty khác thì công ty mới thành lập không được miễn môn bài :)

Cả nhà có ý kiến gì về câu trả lời này :)
 
  • Like
Reactions: Tứ Phong
Tứ Phong

Tứ Phong

Cao cấp
25/12/08
355
126
43
TP.HCM
Có một bạn đã nhận được câu trả lời của một chi cục thuế tại Tp. HCM rằng chỉ miễn lệ phí môn bài năm 2020 đối với Cty được thành lập mới hoàn toàn - kể cả người đại diện pháp cũng phải là người đầu tiên ra kinh doanh, nếu người này hiện tại đang là DDPL của cty khác thì công ty mới thành lập không được miễn môn bài :)

Cả nhà có ý kiến gì về câu trả lời này :)
Vậy yêu cầu nhân viên Chi cục thuế đó đưa ra văn bản quy định cụ thể đi. Nói miệng (lời nói gió bay) thì a cũng có thể nói được.
 

Xem nhiều