Tính thuế nhà thầu và lãi vay khi vay vốn từ Công ty mẹ

M

Mynguyen1023

Sơ cấp
18/12/20
1
0
1
24
Mọi người giúp em vấn đề này với ạ.
Công ty em có vay vốn Công ty mẹ ở nước ngoài để đầu tư hđkd
-Tổng vốn vay: 1.000.000 USD,
(Loại tiền giải ngân và thanh toán: Usd)
-Thời hạn vay: 3 năm (từ 10/08/2020 đến 09/08/2023)
-Lãi suất: 4,5%/năm; sau khi trừ đi thuế nhà thầu nước ngoài (thue NT được tính theo luật VN)
(Bên vay có trách nhiệm chi trả thuế nhà thầu nước ngoài của hợp đồng này)
-Thanh toán: Tổng tiền vay và lãi vay được trả bằng Usd một lần vào 09/08/2023
-Ngày tính lãi được tính từ ngày giải ngân
(10/08/2020: giải ngân 300.000 usd
08/10/2020: giải ngân 700.000 usd)
Em muốn hỏi các vấn đề sau:
1. Trong trường hợp này em có cần dự chi lãi vay và thuế nhà thầu trước hay không? Hạch toán dự chi từng tháng hay từng năm? (N636/C335). Phần chênh lệch sẽ làm bút toán revert CP như thế nào?
2. Khi nào thì sẽ phát sinh thuế nhà thầu? Và tính như thế nào?
3. Lãi vay sẽ được tính như thế nào theo như hợp đồng trên? (“Lãi suất: 4,5%/năm; sau khi trừ đi thuế nhà thầu nước ngoài (thue NT được tính theo luật VN)”
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều