Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Nắm rõ và tuân thủ theo danh sách các nguyên tắc dưới đây, đảm bảo doanh nghiệp bạn sẽ tự tin với hoạt động thanh kiểm tra của các cơ quan thuế.

- Sau khi hết thời hạn nộp tờ khai doanh nghiệp mới thực hiện kê khai bổ sung thuế

- Doanh nghiệp phải thực hiện việc kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế.

- Không giới hạn số lần, khi phát hiện sai sót, doanh nghiệp đều có thể thực hiện kê khai bổ sung.

- Việc đối chiếu số liệu kê khai sẽ được đối chiếu dựa trên tờ khai lần trước đó. Kê khai bổ sung lần 1 sẽ đối chiếu theo tờ khai lần đầu, lần 2 sẽ đối chiếu dựa trên lần 1, lần 3 đối chiếu dựa trên lần 2, …

- Nguyên tắc kê khai sai chỗ nào sẽ được điều chỉnh bổ sung chỗ đó: Sai tháng nào thì bổ sung tháng đó; sai chỉ tiêu nào thì bổ sung chỉ tiêu đó.

- Phần mềm HTKK chỉ kết xuất mẫu 01/KHBS trong trường hợp sau khi kê khai bổ sung thuế có chênh lệch.

- Nếu sai sót không dẫn đến thay đổi tiền thuế, thì chỉ cần làm tờ khai bổ sung điều chỉnh của tháng bị sai kèm công văn giải trình và gửi tới cơ quan thuế.

- Sai sót giữa các tháng khác nhau không được bù trừ với nhau.

- Nếu tiền thuế phải nộp trong kỳ của doanh nghiệp tăng lên sau khi kê khai bổ sung , thì DN phải nộp thêm số tiền thuế chênh lệch cùng tiền nộp chậm vào ngân sách nhà nước.

- Nếu số thuế phải nộp trong kỳ của doanh nghiệp giảm sau khi kê khai bổ sung, DN được bù trừ số thuế đã nộp thừa vào nghĩa vụ thuế GTGT của kỳ sau.

Lưu ý: trường hợp tăng/giảm số thuế phải nộp trong kỳ thì không được điều chỉnh vào tờ khai 01/GTGT tháng phát hiện sai sót.

- Nếu sau điều chỉnh, làm giảm số thuế còn được khấu trừ của ký kê khai bổ sung thì phần chênh lệch đó sẽ được ghi vào chỉ tiêu 37 của tờ khai 01/GTGT tháng phát hiện sai sót.

- Nếu sau điều chỉnh, số thuế còn được khấu trừ bị giảm, nhưng số thuế khấu trừ đó doanh nghiệp đã được hoàn thì phải kê khai đầy đủ các chỉ tiêu của mục C, tại Mẫu 01/KHBS. Sau đó mang số tiền điều chỉnh giảm cùng với tiến chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Chúc cho nhà kế có một kỳ Thuế suôn sẻ và vững tâm nhé.
 

Thành viên trực tuyến

  • gacon.050201
  • ketoanhocviec95

Xem nhiều