lập báo cáo quyết toán thuế TNDN để được hưởng ưu đãi giảm 30% thuế TNDN năm 2020

  • Thread starter Rua Diu Dang
  • Ngày gửi
Rua Diu Dang

Rua Diu Dang

Điều hành viên
Thành viên BQT
29/5/17
613
387
63
Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP được hưởng ưu đãi giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020. Khi làm quyết toán thuế TNDN, kế toán tích chọn thêm phụ lục PL114/2020/NĐ-CP như sau
Mục 1.1 điền số thuế TNDN phải nộp theo thuế suất thông thường. Phần mềm HTKK sẽ tự tính ra số thuế TNDN được giảm
1610612589389.png


Và số thuế TNDN được giảm này sẽ tự nhảy vào tờ khai quyết toán thuế TNDN như sau

1610612741764.png
 

Thành viên trực tuyến

  • qunhnguen

Xem nhiều