Sửa nội dung trộn thư

  • Thread starter Mạnh Nam
  • Ngày gửi
Mạnh Nam

Mạnh Nam

Sơ cấp
20/1/21
1
0
1
29
Mong mọi người giúp đỡ. Mình tạo một liên kết giữa file word và file excel để trộn thư, sau đó khi trộn thì mình xuất ra từng file word riêng bằng cách save as. Bây giờ khi mình mở từng file word đó, mà mình không muốn liên kết nữa, tức là vẫn giữ lại dữ liệu, nhưng xóa hẳn liên kết với file excel, trở thành 1 file word mà có thể chỉnh sửa được một số dữ liệu mà mình đã trộn. Có cách nào để thực hiện không?
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thường mình sẽ xuất file thông qua "Edit..."

1611147150611.png
Sau đó chọn nội dung muốn Merge chứ không Save As

1611147176036.png
 

Thành viên trực tuyến

  • water830101
  • duseovntop
  • maokamikaa
  • Vũ Thị Hoàng Dung

Xem nhiều