Điểm mới công văn Tổng cục Thuế 2021 .(NĐ126, NĐ125, NĐ 123)

 • Thread starter hqbien
 • Ngày gửi
H

hqbien

Sơ cấp
6/7/10
4
5
3
CANTHO
Cong-van-4818-TCT-PC-diem-moi-trong-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don_ND 125;
Cong-van-5189-TCT-CS-2020-gioi-thieu-diem-moi-Nghi-dinh-126-2020;
Cong-van-4868-TCT-CS-diem-moi-Nghi-dinh-123-2020-ve-hoa-don-chung-tu
 

Đính kèm

 • cong-van-5189-TCT-CS-2020-gioi-thieu-diem-moi-Nghi-dinh-126-2020.doc
  368.6 KB · Lượt xem: 8
 • cong-van-4818-TCT-PC-diem-moi-trong-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don_ND 125.doc
  140.6 KB · Lượt xem: 8
 • cong-van-4868-TCT-CS-diem-moi-Nghi-dinh-123-2020-ve-hoa-don-chung-tu.doc
  283.1 KB · Lượt xem: 9

Thành viên trực tuyến

 • luhai123
 • Minhon0309

Xem nhiều