Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam theo Thông tư 08/2021/TT-BTC

  • Thread starter HaiTam
  • Ngày gửi
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,176
593
113
TP.HCM
www.webketoan.vn

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam​

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 ban hành về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.

Thông tư này căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 và Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2021.

Đối tượng áp dụng chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam​

Các doanh nghiệp bắt buộc áp dụng gồm (Điều 10 Nghị định 05/2019/NĐ-CP ):
– Công ty niêm yết;
– Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
– Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.
Các doanh nghiệp còn lại chỉ khuyến khích áp dụng, không bắt buộc.

Nội dung Thông tư 08/2021/TT-BTC chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam​

Phụ lục I – Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam​

Phụ lục II – Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ​


Tải văn bản chi tiết tại thư viện của Trung tâm Tư vấn Webketoanwebketoan-thong-tu-08-2021-tt-btc-chuan-muc-kiem-toan-noi-bo-viet-nam.jpg
Webketoan Zalo OA
 
  • Like
Reactions: phantuannam
Trang tin Webketoan

Xem nhiều