Xác định chi phí được trừ và thuế TNCN đối với khoản chi phí cách ly phòng chống dịch covid-19 của chuyên gia nước ngoài

  • Thread starter Huyền Mia
  • Ngày gửi
Huyền Mia

Huyền Mia

Điều hành viên
Thành viên BQT
20/10/17
1,083
495
83
28
Tại điểm A điều 1 công văn số 7038/VPCP-KTTH ngày 24/08/2020 của VPCP về chi phí cách ly , chi phí điều chị Covid-19 quy định như sau:
" a) Về chi phí cách ly tập trung
- Đối với các trường hợp cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường quân đội: Tiếp tục thực hiện chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly tập trung theo nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/03/2020 của CP về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19. Kinh phí thực hiện do NGân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ một phần từ nguồn kinh phí Do UBNDMTTQ VN tiếp nhận ủng hộ cho việc phòng, chống dịch Covid-19
- Đối với các trường hợp nhập cảnh vào VN và bị áp dụng biện pháp cách ly tập trung có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung: Cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong những ngày cách ly cho khách sạn, resort, cơ sở khác theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định, đồng thời phải chấp hành việc chỉ định xét nghiệm theo yêu cầu chuyên môn của cơ quan y tế và chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành..."
Căn cứ các quy định trên
I. Về việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:
+ Đối với chi phí cách ly tại khách sạn cho chuyên gia nước ngoài, trường hợp DN ký HĐLĐ với NLĐ trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do DN trả cho NLĐ thì khoản chi phí trả cho cơ sở cách ly được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định
+ Khoản chi phí xét nghiệm Covid-19 cho chuyên gia nước ngoài được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi, chi trực tiếp cho NLĐ, nếu khoản chi phí này được thực hiện theo quy định tại điểm 2.30 khoản 2 điều 6 TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của BTC ( được sửa đổi bổ sung tại điều 4 TT 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của BTC) được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định
II. Về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN:
Trường hợp NLĐ Nước ngoài được công ty chi trả khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào VN thì khoản chi này là lợi ích nhận được của NLĐ. Do đó , khoản chi nêu trên được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của NLĐ
( CV 5032/TCT-CS ngày 26/11/2020 của TCT gửi CTBRVT và CTBD )
 
Huyền Mia

Huyền Mia

Điều hành viên
Thành viên BQT
20/10/17
1,083
495
83
28
Năm nay các doanh nghiệp mà có lao động là người nước ngoài là gần như gặp trường hợp như này @@
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều