Nộp chậm thuế TNCN năm 2021 sẽ bị xử phạt thế nào

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Căn cứ theo quy định, mức phạt của việc nộp chậm thuế TNCN năm 2021 sẽ gia tăng và có một số điều chỉnh. Vì vậy mỗi cá nhân người lao động cũng như sử dụng lao động cần có trách nhiệm và nghĩa vụ cập nhập thông tin và thực hiện đúng với quy định.

Quy định về thời hạn cũng như hồ sơ để người nộp thuế kê khai với cơ quan nhà nước được quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể như sau:

Với hồ sơ quyết toán thuế năm thì thời hạn là chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hay năm tài chính.

Với hồ sơ kê khai thuế năm thì thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hay năm tài chính .

Ngày cuối cùng của tháng thứ 4 là thời gian chậm nhất cần lưu ý kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế”.

Mức phạt dành cho người nộp chậm, cụ thể được quy định Khoản 1 Điều 42 Nghị định 125/2020/NĐ-CP:

a) Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì sẽ bị tính tiền chậm nộp tiền phạt. Nếu vi phạm quy định này thì người nộp thuế sẽ phải chịu mức phạt là 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp

b) Lưu ý rằng: số ngày chậm nộp tiền phạt được tính cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định cũng như được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt cho đến ngày liền kề trước ngày mà tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước”.

Trước đây, mức phạt nộp chậm là 0,03%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp, còn bây giờ mức nộp phạt được được nâng lên là 0,05%/ngày. Quy định này được áp dụng từ ngày 05/12/2020.

Nguồn: bravo.com.vn
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax

Điều 42. Tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (NĐ125)

1. Tính tiền chậm nộp tiền phạt

a) Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.

b) Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

2. Không tính tiền chậm nộp tiền phạt trong các trường hợp sau:

a) Trong thời gian được hoãn thi hành quyết định phạt tiền;

b) Trong thời gian xem xét, quyết định miễn tiền phạt;

c) Số tiền phạt chưa đến hạn nộp trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần.

3. Trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác nộp tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm thông báo, đôn đốc tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt theo quy định.

...

và căn cứ Khoản 2 Điều 59 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định

2. Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau:

a) Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;

Do đó, nội dung bài viết của bạn chưa chính xác theo như quy định.

Tiền phạt chậm nộp thì tiền chậm nộp tính là 0.05% ngày
Tiền thuết phát sinh chậm nộp thì tiền chậm nộp tính là 0.03%/ngày.
 

Thành viên trực tuyến

  • nguyenngannd93
  • thuonghailongvan
  • Black Dragon

Xem nhiều