tuvan.webketoan.vn Nghị quyết số 116/2020/QH14

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Sơ cấp
13/2/21
10
18
3
webketoan.com.vn
Nghị quyết số 116/2020/QH14, ban hành ngày 19/06/2020, hiệu lực 3/8/2020 về việc giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn

CÔNG TY CP DỊCH VỤ WEBKETOAN
Trung tâm Tư vấn Webketoan
Email: info@webketoan.com.vn
Hotline: 1900 636701
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều