tuvan.webketoan.vn Nghị định 114/2020/NĐ-CP

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Sơ cấp
13/2/21
10
18
3
webketoan.com.vn
Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 116/2020/QH14 có...

Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn

CÔNG TY CP DỊCH VỤ WEBKETOAN
Trung tâm Tư vấn Webketoan
Email: info@webketoan.com.vn
Hotline: 1900 636701
 
  • Like
Reactions: phantuannam

Thành viên trực tuyến

  • lethanh29182

Xem nhiều