Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 Thành phố Hồ Chí Minh

  • Thread starter P.T.Quyen
  • Ngày gửi
P.T.Quyen

P.T.Quyen

Điều hành viên
1/6/20
61
64
18
33
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 130/CV-BCĐTĐTKT ngày 1 tháng 3 năm 2021 gửi Giám đốc các Công ty, Doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kê khai thông tin thống kê về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và gửi báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo mẫu điều tra trực tuyến tại địa chỉ thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn; thời gian kê khai thông tin trên trang Web bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2021.

Webketoan xin gửi đến quý độc giả toàn bộ nội dung công văn số 130/CV-BCĐTĐTKT của Ban Chỉ đạo TĐT kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Các thành viên Webketoan hãy cùng chung tay hỗ trợ ngành Thống kê trong việc tuyên truyền đến các doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra; đồng thời tích cực, khẩn trương thực hiện kê khai thông tin trực tiếp trên Website và nộp đính kèm Báo cáo tài chính năm 2020 đúng thời gian quy định.
 

Đính kèm

  • CONG VAN GUI DOANH NGHIEP _NAM 2021 (DA KY).pdf
    330.2 KB · Lượt xem: 4
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Huyền Mia
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO