Hướng dẫn cách đọc hiệu quả -Effective reading

  • Thread starter ketoan@
  • Ngày gửi
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Đọc sách và học hiệu quả là việc bạn phải đọc, hiểu cái mình đã đọc và thực hành vào bài tập, vận dụng thực tế.
Sách của FOULKSlynch hướng dẫn kỹ năng đọc theo SQ3Rs - Survey, Question, Read, Recall, Review.
Cụ thể;
+ Survey - Nhìn tổng quát ; Đọc chủ đề và nội dung của chương, đọc giới thiệu, tổng hợp ý chính trong (summary and objectives). Đọc qua các Definitions, Keypoints
+ Question - Đặt câu hỏi. Sau khi xong phần Survey, tự hỏi các câu hỏi xem chương này yêu cầu bạn cần nắm những gì. Những chủ đề chính gì cần chú trọng v.v...
+ Read - ĐỌC - Giờ là lúc đọc kỹ từng phần. Cần đảm bảo rằng bạn nắm được các ý chính, đọc chậm ở những phần trọng yếu. Cần thực hành ngay các Activities, Samples.
+ Recall - Nhắc lại. Sau mỗi phần hoặc mỗi chương, tự viết lại ý chính theo logic của chính bạn để bạn đễ dàng nhất tự nhắc lại được những gì bạn đã đọc và nắm được. (không nhất phải theo cái summary ở cuối chương).
+ Review - Ôn tập, xem xét lại. Luôn luôn xem xét lại những gì bạn "note" lại được trong phần Recall, tự bổ sung những ý mới mà bạn lĩnh hội được.
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều