Tạm dừng hoạt động một số TSCĐ dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 do Covid-19 được tính chi phí khấu hao vào chi phí được trừ

  • Thread starter Huyền Mia
  • Ngày gửi
Huyền Mia

Huyền Mia

Điều hành viên
Thành viên BQT
20/10/17
1,083
495
83
28
Do ảnh hưởng của dịch covid-19 dẫn tới nhu cầu thị trường sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Theo đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng dưới 9 tháng được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
( CV 12452/BTC-TCT ngày 09/10/2020 của BTC gửi các CT )
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều