Tổng hợp những vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2020

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục Thuế cho biết:

Năm 2021, việc quyết toán thuế năm 2020 sẽ có nhiều thay đổi đặc biệt quan trọng mà doanh nghiệp phải lưu ý cần kể tới bao gồm:

Nội dung 01: Về mức giảm trừ gia cảnh mới.


Cụ thể, mức giảm trừ gia cảnh được nâng lên mức 11 triệu đồng/tháng (quy định cũ là từ 9 triệu); mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng lên mức 4,4 triệu đồng/người/tháng (quy định cũ là từ 3,6 triệu đồng/người/tháng).

Nội dung 02: Về việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN có 3 trường hợp gồm:

Cá nhân có thu nhập duy nhất một nơi theo hợp đồng lao động;

Cá nhân là NLĐ được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng hệ thống thì cá nhân được ủy quyền cho tổ chức mới;

Cá nhân có thu nhập một nơi theo HĐLĐ, đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%.

Nội dung 03: Về thời hạn nộp hồ quyết toán thuế TNCN

Theo Luật Quản lý thuế số 38, thay vì ngày 31/3 (Luật Quản lý thuế 2006) thì việc nộp hồ sơ quyết toán thuế được phép chậm nhất là ngày 30/4 đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, tức kéo dài thêm 1 tháng cho cá nhân quyết toán thuế. Riêng đối với tổ chức chi trả thu nhập thì thời điểm cuối vẫn là ngày 31/3.

Nội dung 04: Về hồ sơ quyết toán Thuế TNDN

Người nộp thuế thuộc diện phải khai báo giao dịch liên kết sẽ thực hiện các quy định và mẫu biểu quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ.

Về chính sách thuế TNDN, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 triển khai Nghị quyết của Quốc hội về hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch COVID-19. Tức người nộp thuế sẽ được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp người nộp thuế có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng

Nguồn: Tạp chí Tài chính
 

BQT trực tuyến

  • phanmemsivip
    phanmemsivip
    Sơ cấp

Thành viên trực tuyến

  • phanmemsivip

Xem nhiều