CHI PHI LOẠI TRỪ

H

hongthanhkt

Trung cấp
11/1/13
112
7
18
32
201 nguyen thai son, p7, q.govap
Chào anh, chị
Chi phí loại trừ năm 2018 là A, và hạch toán N641/C111, lên BCTC 2018 thì lợi nhuận có trừ CP đó ra nhưng phần kết chuyển lợi nhuận năm trước lại không đúng, vậy qua 2020 em cần hạch toán định khoản vô tài khoản nào cho hợp lý để lợi nhuận phản ánh đúng số đã có loại trừ A khi kết chuyển.

em cảm ơn.
 
Huyền Mia

Huyền Mia

Điều hành viên
Thành viên BQT
20/10/17
1,083
495
83
28
Chi phí ko được trừ chỉ loại ở chỉ tiêu B4 khi làm tờ khai quyết toán TNDN. còn khoản chi phí đó vẫn là chi phí kế toán nên vẫn thể hiện trên BCTC , khi tính lợi nhuận KT phải trừ đi khoản đó là đúng rồi
Cho mình coi bút toán của bạn
 
H

hongthanhkt

Trung cấp
11/1/13
112
7
18
32
201 nguyen thai son, p7, q.govap
Chi phí ko được trừ chỉ loại ở chỉ tiêu B4 khi làm tờ khai quyết toán TNDN. còn khoản chi phí đó vẫn là chi phí kế toán nên vẫn thể hiện trên BCTC , khi tính lợi nhuận KT phải trừ đi khoản đó là đúng rồi
Cho mình coi bút toán của bạn
NHưng lũy kế BCKQKD thì không khớp với CĐKT? phần lợi nhuận. phần đó hạch toán vô đâu. trừ tay thôi?
 
Huyền Mia

Huyền Mia

Điều hành viên
Thành viên BQT
20/10/17
1,083
495
83
28
Phần thuế tính tay nên phần LN sau thuế trừ tay mà
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều