LÀM PHỤ LỤC LIÊN KẾT 2020 THEO NĐ132

  • Thread starter tramketoan
  • Ngày gửi
T

tramketoan

Sơ cấp
21/3/11
12
1
3
34
tphcm
Em chào cả nhà. Cả nhà cho em hỏi vấn đề này :
Công ty A (cty mẹ) góp vốn vào Công ty B (Cty con) 100% vốn góp.
Năm 2020 Doanh thu cty B dưới 50 ty. Trong năm 2020 có phát sinh giao dịch: Công ty A(cty mẹ) có ck cho cty B mượn 500tr.
Công ty A (cty mẹ) tạm ứng mua hàng của Cty B 500 tr.
Vậy ở cty B em làm phụ lục liên kết như sau:

MỤC I TRÊN PHỤ LỤC 1 THEO NĐ 132


TT
Tên bên liên kết
Quốc gia
Mã số thuế
Hình thức quan hệ liên kết
(1)​
(2)​
(3)​
(4)​
(5)​
A​
B​
C​
H​
I​
K​
L​
1​
Cty AVN x

Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết
1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:
a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;
b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.
2. Các bên liên kết tại khoản 1 điều này được quy định cụ thể như sau:
a) Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia; (X)
(Chỗ em đánh dấu X trên bảng là bên e thuộc nội dung mục 2a Điều 5 đúng ko ạ)

MỤC II. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN KÊ KHAI, MIỄN LẬP HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

STT
Trường hợp miễn trừ
Thuộc diện miễn trừ
(1)​
(2)​
(3)​
1​
Miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III, mục IV và được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
Người nộp thuế chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế

2​
Miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
a​
Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng
X
b​
Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế
c​
Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như sau:
- Phân phối: Từ 5% trở lên
- Sản xuất: Từ 10% trở lên
- Gia công: Từ 15% trở lên

Em làm như vậy có đúng không cả nhà. Cả nhà cho em ý kiến với nha. Em cảm ơn cả nhà nhiều ạ.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều