mọi người làm giúp em với ạ, em đang cần gấp

 • Thread starter thủy_tiên201
 • Ngày gửi
T

thủy_tiên201

Sơ cấp
17/5/21
1
0
1
20
Câu 2: Giả sử ở doanh nghiệp A (sử dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho là kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) có tài liệu sau:
I. Bảng cân đối kế toán rút gọn ngày 30/11/N:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐƠN GIẢN Đơn vị: nghìn đồng
Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
 1. Tiền mặt
 2. Tiền gửi ngân hàng
 3. Phải thu của khách hàng
 4. Nguyên vật liệu
 5. Thành phẩm
 6. TSCĐ Hữu hình
 7. Hao mòn TSCĐ
148.000
640.000
96.600
36.000
190.800
3.176.000
(60.000)
1. Phải trả nợ vay
2. Phải trả người bán
3. Phải trả người lao động
4. Nguồn vốn đầu tư của chủ SH
5. Quỹ đầu tư phát triển
6. Lãi chưa phân phối
188.400
184.000
125.200
3.388.000
108.000
233.800
Tổng cộng4.227.400Tổng cộng4.227.400


II. Trong tháng 12/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1) Rút tiền gửi Ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 100.000
2) Người mua trả tiền hàng, đơn vị nhập quỹ tiền mặt 92.600
3) Xuất quỹ tiền mặt trả lương cho người lao động: 125.200
4) Chuyển tiền gửi ngân hàng thuộc quỹ đầu tư phát triển mua một TSCĐ đã bàn giao sử dụng. Nguyên giá 105.000
5) Người mua chuyển trả nốt tiền hàng qua ngân hàng 4.000, đặt cọc trước để mua hàng 5.000
6) Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ vay 108.400
7) DN trích một phần lãi bổ sung vốn khác của chủ sở hữu, số tiền 154.000
8) Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền cho người bán, trị giá chưa thuế GTGT là 144.000 thuế GTGT 10%.
III. Yêu cầu:
1.Lập định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12/N ( 4điểm)
2. Phản ánh các tài liệu đã cho vào các Tài khoản theo dạng chữ T (1 điểm)
3. Khóa sổ các tài khoản cuối tháng 12/N? (1 điểm)
4. Lập bảng cân đối số phát sinh cuối tháng 12/N (1 điểm)
 
leshin

leshin

Cao cấp
11/10/16
720
144
43
Ủa, bài này dễ mà em, phù hợp kiến thức kế 1 e đang học. Tự làm rồi chỗ nào k hiểu up lên hỏi mọi người e
 
 • Haha
Reactions: Huyền Mia
P

Phạm Phương Thảo2210

Sơ cấp
15/5/21
2
0
1
33
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
- Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ TM:
Nợ TK 111: 100.000
Có TK 112: 100.000
- Người mua trả tiền hàng, đơn vị nhập quỹ tiền mặt
Nợ TK 111: 92.600
Có TK 131: 92.600
- Xuất quỹ TM trả lương cho người lao động:
Nợ TK 334: 125.200
Có TK 111: 125.200
- Chuyển tiền gửi ngân hàng thuộc quỹ đầu tư phát triển mua một TSCĐ đã bàn giao sử dụng. Nguyên giá 105.000
Nợ TK 211: 105.000
Có TK 112: 105.000

Nợ TK 414: 105.000
Có TK 411: 105.000
-Người mua chuyển nốt tiền hàng qua ngân hàng 4.000, đặt cọc trước để mua hàng 5.000
Nợ TK 112: 4.000
Nợ TK 131: 5.000
Có TK 511: 9.000
-Chuyển tiền gửi NH trả nợ vay:
Nợ TK 341: 108.400
Có TK 112: 108.400
-Trích 1 phần lãi bổ sung vốn của CSH
Nợ TK 421: 154.000
Có TK 411: 154.000
-Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền cho người bán, trị giá chưa thuế GTGT là 144.000 thuế GTGT 10%.
Nợ TK 152: 144.000
Nợ TK 133: 14.400
Có TK 331: 158.400
 
Huyền Mia

Huyền Mia

Điều hành viên
Thành viên BQT
20/10/17
1,155
527
113
28
Ủa, bài này dễ mà em, phù hợp kiến thức kế 1 e đang học. Tự làm rồi chỗ nào k hiểu up lên hỏi mọi người e
Chắc bạn đó đang làm bài kiểm tra, cần điểm cao
 
T

Trung Dũng 77

Sơ cấp
15/5/20
7
6
3
43
Học xong rồi mà chưa làm được lý thuyết, thì vào thực tế còn phải đào tạo nhiều lắm !
 

Thành viên trực tuyến

 • Baylv
 • Luuduyen92
 • amthanhnhapkhaucomvn
 • maytoidienxaydung79
 • nguyenminhtuan130405

Xem nhiều