bài tập về tài chính cho sinh viên kế toán, em cần giúp!

  • Thread starter Tieu Linh 28
  • Ngày gửi
T

Tieu Linh 28

Sơ cấp
22/5/21
1
0
1
21
1. Mua trái phiếu theo đúng mệnh giá và nhận lãi trước.

2. Mua cổ phiếu thường thấp hơn mệnh giá.

3. Góp vốn vào công ty con bằng nguyên vật liệu.

4. Nhận lãi được chia từ công ty liên doanh bằng tiền gửi ngân hàng, trong đó có phần lãi do nhà đầu tư trước để lại.

5. Mua lại khoản đầu tư vào công ty liên kết, thanh toán bằng hàng hóa.

6. Mua lại khoản đầu tư vào công ty liên doanh, thanh toán bằng trái phiếu thường có chiết khấu, trả lãi định kỳ.

7. Mua bất động sản đầu tư theo phương thức trả góp.

8. Bán bất động sản đầu tư không qua cải tạo theo phương thức trả góp.

9. Thanh toán tiền lãi, gốc, thuế GTGT từ tài sản thuê tài chính bằng TGNH.

10. Mua lại bất động sản đầu tư thuê tài chính
 
Huyền Mia

Huyền Mia

Điều hành viên
Thành viên BQT
20/10/17
1,155
527
113
28
Ngày xưa mình nhớ là học cái này ở môn đại cương kế toán tập đoàn. Nhưng giờ đi làm chưa được áp dụng thực tế bao giờ nên không nhớ
 

Thành viên trực tuyến

  • Baylv
  • Luuduyen92
  • amthanhnhapkhaucomvn

Xem nhiều