Kế toán ngân hàng thương mại

  • Thread starter Quân Mi
  • Ngày gửi
Quân Mi

Quân Mi

Sơ cấp
28/5/21
1
0
1
21
Ac giúp e Đúng hay Sai , giải thích giúp e với ạ!
Tài khoản lãi phải thu từ khoản trả thay khách hàng được bảo lãnh phản ánh số tiền lãi dồn tích mà kế toán ngân hàng đã hạch toán vào doanh thu nhưng chưa được khách hàng thanh toán.
 

Thành viên trực tuyến

  • nguyenminhtuan130405
  • Luuduyen92
  • rvxbinhphuoc

Xem nhiều