Liên quan đến việc phát hành hóa đơn, doanh nghiệp nào là nhóm có rủi ro cao?

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Căn cứ theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ đề cập tới một số trường hợp rủi ro cao về thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc loại rủi ro cao về thuế là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau: không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất (phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh trên đăng ký thuế); doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi; doanh nghiệp có doanh thu từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác mà chủ các doanh nghiệp này có mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột hoặc quan hệ liên kết sở hữu chéo chiếm tỷ trọng trên 50% trên tổng doanh thu kinh doanh trên tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm quyết toán...

Doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về phát hành, sử dụng hóa đơn là cơ sở kinh doanh mới thành lập (hoạt động < 12 tháng) có một trong các dấu hiệu: không góp vốn điều lệ theo quy định; chủ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại địa phương khác nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề; doanh thu tăng đột biến (kỳ kê khai trước doanh thu rất thấp, xấp xỉ bằng 0 nhưng kỳ sau đột biến về doanh thu); giá trị hàng hóa bán ra, thuế GTGT đầu ra bằng hoặc chênh lệch rất nhỏ so với giá trị hàng hóa mua vào, thuế GTGT đầu vào.

Còn đối với ngành nghề, thì những trường hợp rủi ro cao về phát hành, sử dụng hóa đơn đó là: cơ sở kinh doanh các ngành nghề kinh doanh siêu thị (hàng điện máy, bán lẻ hàng hóa tiêu dùng); kinh doanh ăn uống, khách sạn, nhà hàng; kinh doanh vận tải; kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khoáng sản (than, quặng sắt, cao lanh...); kinh doanh nông lâm sản (gỗ ván, dăm gỗ, gỗ thanh…).

Một số trường hợp cũng thuộc nhóm có rủi ro cao về phát hành hóa đơn như: các doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng kho hàng không tương xứng (hoặc không phát sinh chi phí thuê kho, không có kho hàng), không có tài sản cố định, hoặc lực lượng lao động không tương xứng (< 10 lao động); doanh nghiệp thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh này tuy nhiên hóa đơn đầu vào thuê nhân công của doanh nghiệp lại là tỉnh khác; doanh nghiệp thay đổi người đại diện trước pháp luật từ trên 2 lần trong vòng 12 tháng, hay như thay đổi người đại diện trước pháp luật đồng thời chuyển địa điểm kinh doanh...

Nguồn: Tạp chí DNSG
 

Thành viên trực tuyến

  • Luuduyen92
  • rvxbinhphuoc

Xem nhiều