Điểm mới về giao dịch thuế điện tử năm 2021

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Tháng 4/2021, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1194/TCT-KK giới thiệu điểm mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó có 5 nội dung mới đáng chú ý sau:

***Về chứng từ điện tử:

- Thông tư mới bổ sung quy định về hồ sơ điện tử trong quá trình giao dịch gồm có: tra soát thông tin nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; thủ tục bù trừ tiền thuế, tiền nộp chậm, tiền phạt nộp thừa; miễn, giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; khoanh tiền xóa nợ; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ.

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về chứng từ nộp NSNN điện tử như chứng từ nộp NSNN theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Trong trường hợp nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán thì chứng từ nộp NSNN chính là chứng từ giao dịch của ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, miễn sao phải đảm bảo đủ các thông tin trên mẫu chứng từ nộp NSNN.

***Về đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin trong giao dịch thuế điện tử

Bổ sung quy định về việc đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử nếu như người nộp thuế đã tiến hành đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương pháp điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đăng ký bổ sung, hoặc thay đổi về tài khoản giao dịch tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

***Về giao dịch điện tử trong hoạt động đăng ký thuế

Quy định mới trong giao dịch điện tử lĩnh vực thuế đã không còn yêu cầu người nộp thuế phải nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế sau khi đã nộp thuế điện tử để đối chiếu khi nhận kết quả là Thông báo mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu. Lý do là bởi, hồ sơ nộp bằng điện tử đã được cơ quan thuế xác thực điện tử thông qua số điện thoại di động liên hệ của chính cá nhân người nộp thuế hoặc cá nhân là người đại diện theo pháp luật đối với người nộp thuế là tổ chức.
 

Thành viên trực tuyến

  • Lửa Băng
  • HH02
  • doanmai2509

Xem nhiều